ĐC QN THĂM MV HOA KỲ

 

THƯ NGỎ CỦA ĐC QUI NHƠN

TRAVEL RESERVATION 1

TRAVEL RESERVATION 2

DỰ ÁN TRÙNG TU LÀNG SÔNG

LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI MỸ 2015:
– Thứ sáu, 24/7: Từ Việt Nam đến Los Angeles lúc 9:25pm.
* Xin dâng lễ Chúa nhật tại một số nhà thờ từ chiều thứ bảy (25/7) đến hết ngày Chúa nhật (26/7).
– Thứ ba, 28/7: Từ Los Angeles đến Albuquerque lúc 4:49pm.
– Thứ bảy, 01/8: Từ Albuquerque đến Dallas lúc 2:51pm.
* Xin dâng lễ Chúa nhật tại nhà thờ Arlington và một số nhà thờ.
– Thứ ba, 04/8: Từ Dallas đến Houston lúc 2:08pm.
– Thứ bảy, 08/8: Từ Houston đến Atlanta lúc 3:26pm.
* Xin dâng lễ Chúa nhật tại một số nhà thờ.
– Thứ ba, 11/8: Từ Atlanta đến San Jose lúc 11:16am.
– Thứ sáu, 14/8: Từ San Jose về đến Los Angeles lúc 1:09pm.
* Xin dâng lễ Chúa nhật tại nhà thờ Westminster và một số nhà thờ từ chiều thứ bảy 15/8 đến hết ngày Chúa nhật 16/8.
– Thứ ba, 18/8: Từ Los Angeles về Việt Nam.

 

 

Leave a Reply