Cha Nguyễn Hòa Lang 15 năm Linh mục

Tạ  ơn 15 năm Linh mục cha Pet Nguyễn Hòa Lang ccslsqn72

Hôm nay Thánh lễ Tạ Ơn 15 năm Hồng ân Linh mục của cha Pet Nguyễn Hòa Lang ccslsqn/72 tại nhà thờ giáo xú Hòa Tân, hạt Cam lâm, Gp Nha trang.

Anh em vùng Cam ranh vừa vào cổng khuôn viên giáo đường thì đã nhận ra anh em cùng Mẹ Làng sông từ xa đã có mặt và đang tụm lại dưới bóng mát của 1 cây to.

Vội nhờ anh Tường làm phó nhòm để ghi lại tâm hình kỷ niệm trong lúc anh Thông 72 và anh Thành 59 chưa kịp tới. chúng tôi gồm có: Anh Lê Kim Nhật (Suối nghệ) Huỳnh Tấn Phát (Cam đức), Hồ Tiên (Saigon), Võ Hùng Tiến (Cam An). Nguyễn Trí Dũng (Hà dừa), Nguyễn Văn Hòa (Cam đức), Hoàng Tý (Cam hòa), Nguyễn công Huân (Saigon), Phạm quang Tuyên (Saigon), Nguyễn Đức Phần (Cam ranh), Vũ Đại Chung (Cam đức), Nguyễn Minh Thái (Cam ranh).

Anh em cùng lớp 72 đã ghi lại hình ảnh sau lế cùng với cha Pet. Lang.

 

Xin tạ ơn Chúa đã cho anh em chúng con có 1 dịp tốt ngồi lại bên nhau để nhìn biết nhau và cũng như nhận ra tình huynh đệ Của Mẹ Làng sông luôn luôn sưởi ấm lòng nhau mỗi lần gặp gở.

FxHoangTy
__._,_.___