THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
April 1st, 2016

Kính gừi Quí Cha, Qúi Anh Chị CCSLSQN/HN

Có vài thông báo xin gửi đến Qúi Cha, Qúi Anh Chị để cập nhật.

1- Thể theo yêu cầu của anh Huỳnh Thanh Tân vì tuổi cao, sức yếu, nên anh xin từ chức Đại Diện vùng Tây Bắc USA. Anh xin đề cử anh Hứa Minh Hùng. Hôm nay con đã liên lạc được với anh Hùng và rất may anh Hùng đã hy sinh đảm nhận thay anh Tân.
Xin Cảm ơn anh Huỳnh Thanh Tân đã hy sinh cho Hội bao nhiêu năm qua. Cảm ơn anh Hứa Minh Hùng đã hy sinh nhận lãnh trách nhiệm. Xin Chúa, qua sự bầu cử của Thánh Giuse, ban cho hai anh và gia đình luôn đưọc mạnh khỏe và bình an. Chắc mọi người còn nhớ Anh Hứa Minh Hùng đã lên chức Ông Cố vài năm rồi.

2- Vùng Nam Cali đã có tân trưởng vùng là anh Hoàng Ngọc Việt (nhập1969), anh được mọi người tín nhiệm và chọn anh trong ngày mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Giuse ngày 20 tháng 3 năm 2016, để thay thế cho Nguyễn Xuân Sương. Xin Chúa ban cho anh nhiều sức khỏe để hy sinh cho nhóm CCSLSQN/Nam Cali trong nhiều năm tới.

3-Quí Cha và Quí Anh Chị muốn đóng góp cho Hội CCSLSQN/HN xin gửi về cho anh Thủ Quĩ Nguyễn Sỹ Hùng
Địa chỉ: 8631 Jennrich Ave, Westminster, CA 92683.
Chi phieu xin ký cho : Joseph Nguyen.
Tiền của Hội CCSLSQN/HN bàn giao từ Cựu Chủ Tịch Hùynh Kim Chương:    $ 1,631.60
Tiền Đóng góp của Quí Anh Chị CCSLSQN/HN trong dịp mừng Bổn Mạng:      $ 1,210.00
Tồng cộng quỹ của Hội CCSLSQN/HN hiện có (20/3/2016):                             $ 2,841.60
( Xin mở attach đính kèm của thủ quỹ để hiểu rõ chi tiết.)

4- Theo ý kiến của đa số anh chị CCSLSQN/HN hiện diện trong ngày mừng Lễ Bổn Mạng 20/3/2016 chúng ta nên tiết kiệm chi tiêu cho việc gửi Nôi San đi các nơi bằng cách liên lạc với các trưởng vùng để biết Anh Chị nào thực sự cần Hội tiếp tục gửi Nội San vì lý do không sử dụng được computer, còn những Anh Chị nào biết dùng Computer nên váo website cũa Hội để đọc. Vì thế xin các trưởng vùng liên lạc với các Anh Chị CCSLSQN/HN thuộc vùng của mình để nắm rõ nhu cầu và gửi về danh sách cho Hội biết để chuẩn bị cho công việc phát hành Nội San năm tới. Xin chân thành cảm ơn Quí Trưởng Vùng đã đóng góp cho chương trình tiết kiệm.

5-Và cũng để thực hiện câu Ut Sint Unum, nhất là trong năm nay Giáo Hội mở năm Toàn Xá Lòng Chúa Thuong Xót, Quí Anh Chị mỗi ngày đọc 1 Kinh Kính Mừng để cầu nguuyện cho nhau. Danh sách chúng ta có 301 CCSLSQN/HN, 30 Anh đã về với Chúa, còn lại 271 CCSLSQN, nếu rơi rớt chút đỉnh thì chúng ta vẫn còn 250 CCSLSQN. Như vậy là mỗi ngày nếu mỗi ngưòi chúng ta cùng đọc thì Hội của chúng ta sẽ có 5 chuỗi Môi Khôi dâng cho Mẹ Maria để cầu nguyện cho nhau.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Giuse, ban cho Quí Cha và Quí Anh Chị được dồi dào sức khỏe, bình an và hưởng đuọc nhiều Hoa Trái trong Năm Lòng Chúa Thuong Xót nầy. Xin cảm ơn sự rộng lượng của Quí Cha cũng như của Quí Anh Chị bỏ thời gian để đọc thông báo.
Thân mến.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN.
Simon Nguyễn Xuân Sương.
Email: suongnguyen87@aol.com

Hội CCSLSQN-HN Houston ngày 01-2-2016
3350 Creek Grove Dr
Houston, TX 77066

Kính gởi quý cha, quý anh chị em CCSLSQN-HN,
Quý Ân nhân và Thân hữu.
Theo thông lệ hằng năm, Hội CCSLSQN-HN tổ chức mừng lễ Thánh GIUSE (19/3), Quan Thầy của Hội, và cũng là ngày họp mặt hằng năm của anh em chúng ta. Năm nay Lễ Thánh Quan Thầy sẽ được tổ chức tại
Thành phố Houston, Texas.
Thời gian và địa điểm:
Chúa nhật 03-4-2016 Lúc 2:30 chiều
Tại Nguyện Đường Linh Đài Giáo xứ Đức Mẹ Lavang
12320 Old Foltin Rd. Houston. TX 77086
281-999-1672
Ban Chấp Hành chúng con kính mời quý cha, quý anh chị em CCS, quý ân nhân cùng thân hữu đến tham dự Thánh Lễ để cùng dâng lên THÁNH CẢ gia thất chúng ta. Xin Người hướng dẫn, gìn giữ, cầu bàu cho quý cha, quý anh chị em và gia đình trong cuộc sống tha phương hôm nay. Đây cũng là dịp để thề hiện tinh thần hợp nhất của anh em trong tình huynh đệ yêu thương. Thánh Lễ hôm nay cũng là Thánh Lễ kết thúc nhiệm kỳ 8 năm của Ban Chấp Hành 2008-2016, do cha Bùi Sĩ Khuê chủ tế và một số cha đồng tế.
Sau Thánh Lễ, chúng con sẽ bàn giao lại cho Tân Ban Chấp Hành. Chúng con hân hoan đón mừng sự hiện diện của quý cha cùng anh chị em trong Thánh Lễ đặc biệt hôm nay.
Trân trọng kính mời
TM Ban Chấp Hành
CT Huỳnh Kim Chương

P.S. 2:00 – 2:30 pm : Tiếp tân. – 2:30 pm Thánh Lễ.
– Sau Thánh Lể : Sinh hoạt Hội. – Cơm thân mật Gia đình CCS – VănNghệ…
– 6 pm : Bế mạc.
– Anh em các nơi không về tham dự được, xin cố gắng tổ chức Thánh Lễ để hiệp
thông dâng lời cầu nguyện.
– Xin liên lạc:
– A.Chương 281-586 7298 (H) –832- 461-5880 (cell – A.Khánh 281-975 9782
A. Khoa 832-287 1712. A.Trí 281-880-6382 (H) 832-867-7583 –
A.Hiến 713–927-7025

Kính gửi: Quí cha và anh em ccslsqn hải ngoại.

Kết quả bầu chọn Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2016-2020
Kính thưa quý cha, quý anh em.
Trong thông báo vừa qua, ngày 2-12-2015, chúng tôi đã tường trình về kết quả đề cử Tân Chủ Tịch cho Hội CCS-HN của chúng ta. Chúng tôi đã chọn hai người cao phiếu nhất, đó là Anh Nguyễn Xuân Sương – Nam California – đạt 41% . Anh Nguyễn Đình Sang – San Jose, Bắc California đạt 34%.
Chúng tôi đã gặp hai anh và trao đổi ý kiến với nhau. Rất mừng, vì hai anh đã chia xẻ, thỏa thuận nhận lãnh chức vụ một cách vui vẻ trong tinh thần “ Ut Sint Unum “.
Anh Nguyễn Xuân Sương nhận chức Chủ Tịch- Anh Nguyễn Đình Sang Phó Chủ Tịch.
Như vậy, chúng ta sẽ không phải thưc hiện việc bầu cử vị Tân Chủ Tịch nữa.
Chúng tôi xin công bố cùng quý cha và anh em:
                      Anh Nguyễn Xuân Sương- Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2016-2020.
Xin chúc mừng  anh cùng anh Phó Chủ Tich.
Lễ bàn giao sẽ tổ chức vào dịp Lễ Thánh Quan Thầy Giuse ( 19/3/2016  ) tại Houston, TX.
 
Ban Bầu Cử:
                      Cha Bùi Sĩ khuê :        Tuyên úy
                      Nguyễn Thông Phúc:  Giám sát
                     Huỳnh Kim Chương:  Trưởng Ban
                                                                                            Houston, ngày 5-12-2015
Kính gửi: Quí cha và anh em ccslsqn hải ngoại.

1/ Theo anh chủ tịch HKC đã thông báo, phiếu ĐỀ CỬ xin được gửi theo đường Bưu điện. Sở dĩ như vậy vì BCH rất cần sự hổ trợ tài chánh được gửi kèm từ quí cha và anh em!

Xin Quí cha và anh em gửi phiếu Đề cử về:
            
BCH / HOI CCSLSQN
3350 Creek Grove Dr.
Houston,   TX   77066

2/ Tuy nhiên theo đề nghị của một số anh em, chúng tôi đã created một SUBMIT FORM trong TRANG NHÀ của hội. Quí cha và anh em nào đã làm mất phiếu Đề cử, xin vào trang nhà, click “SUBMIT FORM” điền và gửi về BCH. Form này được setup về thẳng đia chỉ email của anh chủ tịch Huỳnh Kim Chương, không qua bất cứ ai!

Rất mong cuộc bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ đạt thành công mỹ mãn!

Thân ái.
PCT (Webmaster)
Sang Nguyen

Thông báo v/v : Gởi Phiếu Đề Cử

 

Kính thưa quý cha , quý anh em ccsqn-hn

1- Để tổ chức bầu lại Ban Chấp Hành mới cho nhiệm kỳ 2016-2020
xin quý cha , quý anh em bỏ chút thời giờ gởi PHIẾU ĐỀ CỬ về cho
BCH đương nhiệm . Cho đến hôm nay đã nhận được 20 Phiếu Đề Cử
vị Chủ Tịch mới. Xin anh em ở các nơi Úc , Canada, California,…
gởi phiếu về cho chúng tôi càng sớm càng tốt để công việc tổ chức
đạt kết quả tốt đẹp.

2-Website của Hội đã được anh Nguyễn Đình Sang- Webmaster,
thiết kế lại với dia chỉ www.ccslangsongqn.net , đẹp và trang nhã .
Xin quý cha, quý anh em vào thăm Trang Nhà ( website) của chúng
ta, và xin gởi những bài viết đóng góp cho Trang Nhà của chúng ta
phong phú hơn.
Xin cảm ơn quý cha và quý anh em.
Xin Chúa chuc lành cho tất cả chúng ta.

CT Huỳnh Kim Chương
___________________________________________________

Chút tâm tình chia sẻ!

Thân gởi A. Sương và quý anh em CCSLSQN-HN
Vừa đọc được email của A. Sương, trưởng nhóm anh em ccs Nam Cali,
Trước hết mình xin thay mặt cho BCH cảm ơn A.Suong và anh chị em nhóm Nam Cali. đã gởi tiền ủng hộ hằng năm cho quỹ sinh hoạt của Hội, sau đây, xin gởi một vài suy nghĩ như là những điều chia xẻ tâm tình với A. Sương và quý anh em.
1- Trước tiên, xin anh em chúng mình hãy tôn trọng và gìn giữ những gì chúng mình đã quyết định và đồng ý với nhau đã được ghi trong Bản Nội Quy của Hội năm 2009. Chúng ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái chấp nhận và thực hiện điều này, vì chúng ta may mắn được sống và học hỏi cái tinh thần của xứ sở này trong mấy mười năm qua.
2- Theo Bản Nội Quy của Hội, chương III, điều 6, đã ghi: ” Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành là bốn năm, và tối đa là hai nhiệm kỳ”.

Chúng ta đừng đánh mất quy ước tốt đẹp này vì một lý do nào. Cũng đừng vì những nhận xét tình cảm riêng tư, cá nhân mà làm cho những quy ước của anh em chúng ta trở thành nghi ngờ, bất tín.

3- Do vậy, Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ mãn nhiệm vào tháng 3/2016, sau 2 nhiệm kỳ điều hành.

4- Xin anh em chúng mình cố gắng chia xẻ với nhau những công việc của Hội trên quê hương này. Đừng nghĩ rằng đây là chức quyền, địa vị mà chỉ là những hy sinh tự nguyện để hình ảnh của cựu chủng sinh Làng Sông-Qui nhơn luôn là những người con, những người Tông đồ của giáo phận, sống tinh thần ” UT SINT UNUM “.

5- Vậy, xin anh em hãy gởi phiếu đề cử vị Tân Chủ Tịch cho nhiệm kỳ sắp đến càng sớm càng tốt. Anh em nào được quý cha, quý anh em đề cử, xin hãy đón nhận như sứ mệnh Chúa trao.

Đến hôm nay đã có một vài anh em đã gởi phiếu để cử về cho BCH rồi. Hy vọng công việc của chúng ta sẽ tiến hành tốt đẹp . Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Than men
Huỳnh Kim Chương

Leave a Reply