Chia buồn

Để cùng hiệp thông cầu nguyện, xin thông báo những tin buồn từ gia đình ccs nhanh nhất đến trang nhà, xin gửi email: ccslsqnbch@gmail.com or suongnguyen87@aol.com or dsangsanjose@yahoo.com

REQUIESCAT IN PACE

Thành Kính Phân Ưu
 
Inline image    Inline image

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Cố Giám Mục Phê-rô Nguyễn Soạn mau về với Chúa.
     Được Tin:   

ĐỨC CHA CỐ PHÊRÔ NGUYỄN SOẠN – NGUYÊN GIÁM MỤC CHÍNH TOÀ GIÁO PHẬN QUI NHƠN QUA ĐỜI

Ngài đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 07g08′ sáng hôm nay, Thứ Hai ngày 08-07-2024.(Ngày, giờ Việt Nam)
Hưởng thọ : 88 tuổi với 56 năm Linh mục và 25 năm Giám mục.

      Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với Giáo Phận Qui Nhơn về sự mất mát nầy và cung xin chia buồn với Gia Đình tang quyến về sự ra đi của Đức Cha Phê-rô.

        Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cố Giám Mục Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa.

       Xin Quí Cha Linh Hướng, Quí Thầy Sáu và Quí Anh Chị CCSLSQN/HN Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cố Giám Mục Phê-rô Nguyễn Soạn.

                                                      Thành Kính Phân Ưu.

                                                Simon Nguyễn Xuân Sương.
_________________________

Thành Kính Phân Ưu
                                        Inline image             Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ
                                                                               Cho Linh Hồn Cụ Bà Teresa được lên chốn nghỉ ngơi.
        Được tin Nhạc Mẫu anh CCSLSQN Đỗ Văn Ca (NK 1963) là Cụ Bà:
                Quả Phụ Lê Thanh Tâm. Nhủ Danh: Teresa Lê Thị Thanh Nhã
 
                Sinh Ngày 16/12/1928 tại Nam Định, Việt Nam.
                Được Chúa gọi về lúc 2:10 sáng ngày 29/6/2024 tại Tư Gia.
                                        Hưởng Thọ 95 tuổi.
                Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với Gia Đình Tang Quyến nhất là A/C Đỗ Văn Ca với sự
                mất mát lớn lao nầy. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh
                Hồn Cụ BàTeresa Lê Thị Thanh Nhã mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.
                    Xin Quí Cha Linh Hướng, Quí Thầy Sáu và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn
                 Cụ Bà Teresa mau được về với Chúa.
                                Thành Kính Phân Ưu.
                        Simon Nguyễn Xuân Sương,
____________________________________

Thành Kính Phân Ưu

Trong niềm tin vào quyền năng Cha Phục Sinh, xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse Võ Tuấn được Chúa đón nhận và dẫn đưa về nơi ánh sáng và bình an trong Vương Quốc yêu thương Vĩnh cữu cùng Chúa.

Hội ccslsqnhn

________________

Thành Kính Phân Ưu
Được tin  ccslsqn:
Phê-rô Lê Tân Tiến,
vừa được Chúa gọi ra đi lúc 3 giờ sáng (giờ VN), rạng ngày 9 tháng 4, 2024, tại Saigon.
Kính xin quý cha, quý Anh em cầu cho linh hồn Phê-rô sớm được nghỉ an trong Chúa.
TM. Chủ tịch Hội
Nguyễn Xuân Sương
Phó Chủ tịch Hội
Nguyễn Đình Sang
-______________________
Được tin Cha Giuse Võ Tuấn. Hạt trưởng Quảng Ngãi, được Chúa gọi về lúc 9:30phút ngày 3 tháng 4 năm 2024, tại bệnh viện Huế, Việt Nam.
Thay mặt cho Hội CCSLSQN/ HN xin chia buồn với Giáo Phận Qui Nhơn và Gia đình tang quyến  vể sự mất mát lớn lao nầy.
 Trong tuần Bát nhật Phục sinh, xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Thầy Cả Giuse mau được sống lại và về với Chúa.
 Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh hồn Thầy Cả Giuse.
  Thành kính phân ưu.
Simon Nguyễn Xuân Sương.
-_______________________
Inline image   Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Phê-rô được lên chốn nghỉ ngơi.
Được tin từ Cha Võ Tá Đề 

“Có tin từ VN cho hay: anh Phêrô Đinh Ngọc Quyết (nguyên thủy lớp 1963) vừa qua đời. Xin chung lòng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và tang quyến”.
 
                Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN chia buồn cùng Gia đình tang quyến và xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,
 
                  cho Linh Hồn CCSLSQN Phê-rô Đinh Ngọc Quyết được mau về hưởng Dung Chúa.
 
                  Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và Cầu Nguyện cho Linh Hồn Phê-rô.
 
                                                    Thành Kính Phân Ưu.
 
                                            Simon Nguyễn Xuân Sương.
__________________________________
Thành Kính Phân Ưu
 
                    Inline image

 
                                       Được tin Bà Quả Phụ CCSLSQN Nguyễn Công Luận Nhủ Danh Maria Trần Thị Xuân Hương
 
                                        được Chúa gọi về lúc 16 giờ 15 phút ngày 15 tháng Giêng năm 2024 tại Houston Texas
 
                                          Hưởng Thọ 91 tuổi.
 
                                     Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và xin Chúa, Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria
 
                                     và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà Maria mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
 
                                    Xin Quí Cha Linh Hướng, Quí Thầy Sáu và Quí Anh Chị Dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria.
 
                                                                        Thành Kính Phân Ưu.
 
                                                                Simon Nguyễn Xuân Sương.
________________________
Được tin CCSLSQN Cụ Simon Pierre Trần Minh Gương (NK 1940)
                Đã về với Chúa ngày 14 Tháng 3 Năm 2023
                Tại Tiểu Bang Philadelphia
                Hưởng thọ: 93 tuổi.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Cụ Simon Pierre mau về với Chúa.
    Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN, xin chia buồn với gia đình tang quyến và xin Chúa, qua lời chuyển cầu
     của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Simon Pierre mau về hưởng Tôn Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
                                    Thành Kính Phân Ưu,
                       Simon Nguyễn Xuân Sương.
Thành Kính Phân Ưu
 Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Simon được lên chốn nghỉ ngơi.
                    Được tin Cụ Ông Cựu Chủng Sinh Simon Lê Công Đắc (NK 1944), được Chúa gọi về 
                     ngày 10 tháng giệng năm 2023
                     lúc 4:45 sáng, tại bệnh viện Hoag, Newport Beach, sau khi nhận được Các Bí Tích.
                    Hưởng thọ: 93 tuổi (1930-2023), sinh tại Trà Kiệu.
                    Chương trình thăm viếng và Thánh Lễ an táng sẽ được thông báo sau.
 
                    Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Ông                                     Simon mau về với Chúa.
                    Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình và xin cho Linh Hồn Simon mau về                                  hưởng Dung Nhan Chúa.
 
                                                Thành KInh Phân Ưu.
                                        Simon Nguyễn Xuân Sương.
______________________
Được tin Bào Đệ của LM Võ Tá Đề là anhPhê-rô Võ Tá Hòa được Chúa gọi về lúc 2 giờ(Cali) Ngày 5 Tháng 11 Năm 2022 tại Việt Nam.
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa. Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Phê-rô.
      Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và nhất là LM Võ Tá Đề về sự mất mát nấy.
 
                                                                              Thành Kính Phân Ưu.
Simon Nguyễn Xuân Sương.
____________________
Thành Kính Phân Ưu.