Chia buồn

Để cùng hiệp thông cầu nguyện, xin thông báo những tin buồn từ gia đình ccs nhanh nhất đến trang nhà, xin gửi email: ccslsqnbch@gmail.com or suongnguyen87@aol.com or dsangsanjose@yahoo.com

REQUIESCAT IN PACE

Hội CCSLSQN hải ngoại
www.ccslsqn. com
ccslsqnbch@gmail.com

Thành Kính Phân Ưu.
 
            Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Phao-lô được lên chốn nghỉ ngơi.
 
        Được tin Cụ Ông Phao-lô Trần Bá Công là nhạc phụ anh  Nguyễn Văn Giả ccslsqn (NK 1960), được Chúa gọi về lúc 5:30 chiều ngày 3 tháng 9 năm 2020 tại Việt Nam.
        Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Cụ Phao-lô Trần Bá Công mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
        Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Phao-lô.
        Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và đặc biệt với anh Giả và chị Thà.
        mong anh chị bớt buồn vì ” cuộc sống nầy chỉ thay đổi mà không mất đi”.
            Thành Kính Phân Ưu.
        Simon Nguyễn Xuân Sương
_________________________________
Thành Kính Phân Ưu
 
                              Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ
                                                                        cho Linh Hồn Elizabeth được lên chốn nghỉ ngơi.
                                                                         Được tin Cụ Bà Elizabeth Le Thi Phương Mai
                                                                  sinh ngày 31 tháng 10 năm 1930 tại Huế.
         là nhạc mẫu anh CCSLSQN Nguyễn Hân (nk 1970) và vợ là chị Lê Anh Đào
         được Chúa gọi về ngày 23 tháng 8 năm 2020, tại San Diego, USA.
                Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà        
                  Elizabeth Lê Thị Phương Mai mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua
                 được giai đoạn khó khăn nầy.
                Xin Quí Cha  và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Elizabeth.
         Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến, đặc biệt là với anh  Nguyễn hân và
          chị Lê Anh Đào, xin Chúa chúc lành cho anh chị để anh chị vượt qua được sự mất mát lớn lao nầy.
                                Thành Kính Phân Ưu
                        Simon Nguyễn Xuân Sương.
_________________________________________
Thành Kính Phân Ưu
        Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn  Bà Cố Maria mau về với Chúa.
 
 
        Được tin Bà Cố Maria Nguyễn thị Tín là thân mẫu của CCSLSQN Nguyễn Thanh Kiển ( quá cố) và CCSLSQN Linh Mục Nguyễn Văn Thức ( lớp 1970. Hiện ở Houston, TX), được Chúa gọi về lúc 12 giờ sáng ngày 5 tháng 8 năm 2020. Hưởng thọ 89 tuổi. 
        Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Bà Cố Maria mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được thời gian khó khăn nầy.
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với Cha Nguyễn Văn Thức và gia đình tang quyến.
         Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Bà Cố Maria Nguyễn Thị Tín.
_____________________________
 
                    Thành Kính Phân ưu.
 
                Simon Nguyễn Xuân Sương.
Thành Kính Phân Ưu.
                Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Ông Cố Giuse mau về với Chúa.
 
    Được tin Ông Cố Giuse Trần Hữa Bẫm là Thân Phụ anh Trần Tiến Dụng, CCSLSQN (1969, cũng là nhạc sĩ Thiên Duy) vừa được Chúa gọi về lúc 5:30 tại Gò Vấp, Việt Nam. Hưởng thọ 97 tuổi.
    Thành Lễ an táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Hoàng mai, Gò vấp lúc 4:30 ngày 24/7/2020
 
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Ông Cố Giuse mau được về hưởng Dung Nhan  Chúa và cho Gia đình tang quyến vượt  qua được giai đoạn khó khăn nầy.
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và đặc biệt là gia đình Anh Trần Tiến Dụng, mong anh chị vược qua được giai đoạn buồn đau nầy.
                Thành Kính Phân Ưu.
        Simon Nguyễn Xuân Sương
__________________________
Thành Kính Phân Ưu
                                                                    
 
                                                          Xin Chúa thương đưa Linh Hồn Simon mau về hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
    Được tin Anh Hoàng Ngọc Việt, Trưởng vùng Nam California của Hội CCSLSQN/HN vừa được Chúa gọi về lúc                       8:55 phút Ngày 10 Tháng 07 Năm 2020 tại Bệnh viện UCI, Nam California. Hưởng thọ 64 tuổi.
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Simon Hoàng Ngọc Việt mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
            Thành Kính Phân Ưu
        Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
        Simon Nguyễn Xuân Sương
———————————————-
 
Chương Trình Tang Lễ.
                               Tại Thánh Đường St. Barbara, 730 S. Euclid St, Santa Ana, CA 92704
 
               – Từ 3:00 chiều                      4:00 chiều.                       Lễ phát tang.
               – Từ 4:00 chiều                     6:30 chiều                       Thăm viếng.
               – Từ 6:30 chiều                      7:00 chiều                       Thánh Lễ.
              – 7:30  sáng               –           Thánh Lễ an táng.
              – 9:00  sáng, Hỏa táng tại Destiny Funeral Home & Crematory.
                                                       5443 Longbeach, CA 90805.Tel: (562) 912-7977.
                   Sau đó Linh Cửu sẽ được yên nghỉ tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành.
            ( Good Shepherd Cemetery and Mausoleum). 8301 Talberd Ave, Hungtington Beach, CA 92647.
 
                                        Tang gia đồng kính báo.
 
– Vợ: Trịnh Thị Đoan Trang.
– Trường Nữ: Hòng Thị Ngọc Đoan.
– Út Nữ: Hoàng Thị Ngọc Ái.
– Chị Dâu: Nguyễn Thị Như Huê và các con cháu.
– Chị: Hoàng Thị Ngọc Lĩnh và các con cháu.
– Anh: Hoàng Ngọc Thịnh và vợ.
– Chị: Hoàng Thị Ngọc Thị, chồng và các con cháu.
– Em gái: Hoàng Thị Ngọc Liên, chồng và các con cháu.
– Em trai: Hoàng Ngọc Cư, vợ và các con.
– Em gái: Hoàng Thị Ngọc yến, chồng và các con.
                                 Cáo phó nầy xin thay thế thiệp tang.
                                         Xin miễn phúng điếu.
___________________

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

                Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn  Maria mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
 
        Được tin Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Liên là hiền thê Cụ Ông Phan Bá Trác, CCSLSQN 1946, đã về với Chúa ngày 19 tháng 5 năm 2020 tại Dallas, Texas.
        Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bàu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Maria mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
         Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Liên.
 
                        Thành kính phân ưu.
                Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
                 Simon Nguyễn Xuân Sương
______________________

Thành Kính Phân Ưu.

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Thầy Cả Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin Linh Mục Phêrô Hoàng Kym cựu Tổng Đại Diện Giáo Phận Qui Nhơn

Được Chúa gọi về lúc 10:15 sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại Sài gòn (giờ VN)

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với Giáo Phận Qui Nhơn và gia đình tang quyến. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Thầy Cả Phêrô mau về hưởng Dung Nhan Chúa.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy Cả Phêrô Hoành Kym.

Thành Kính Phân Ưu.

Simon Nguyễn Xuân Sương ( Học sinh cũ của cha)

PS: 1-Xin lỗi Quí Cha và Quí Anh Chị email trước để lộn Tên Thánh của Cha.

2-Muốn biết thêm chi tiết xin mở thông tin của Giáo Phận Qui Nhơn.

https://gpquinhon.org/q/thong-tin/ai-tin-linh-muc-phero-hoang-kym-vua-qua-doi-3266.html

               https://gpquinhon.org/q/thong-tin/chuon

__________

Thành Kính Phân Ưu.

Xin Cho Linh Hồn Maria Goretti mau về hưởng Dung Nhan Chúa.

Được tin Cụ Bà Maria Goretti Lê Thị Cầm  là thân mẫu chị Phương Thư, hiền thê anh Phạm Văn Phúc (CCSLSQN 1958) đã được Chúa gọi về  lúc 2:10 ngày 10 tháng 5 năm 2020 tại Việt nam. Hưởng thọ 84 tuổi.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng anh chị Phúc và gia đình tang quyến.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Maria Goretti mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến, đặc biệt là anh chị Phúc vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria Goretti Lê Thị Cầm.

Thành Kính Phân Ưu.

Simon Nguyễn Xuân Sương.

________________________________

Thành Kính Phân Ưu.
                     Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Phê-rô được lên chốn nghỉ ngơi.
 
    Được tin Cựu Tu sinh Qui Nhơn Ông Phê-rô Nguyễn Kim Tuyển là bào Huynh của Soeur Nguyễn Thị Khiết, CCSLSQN Nguyễn Kim Phùng và anh Nguyễn Kim Sang, được Chúa gọi về lúc 11;30 đêm ngày 2 Tháng 4 năm 2020. Hưởng thọ 80 tuổi.   
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng gia đình tang quyến, đặc biệt là anh Nguyễn Kim Phùng trước sự mất mát lớn lao nầy.
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn đau thương nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Phê-rô.
        Thành Kính Phân Ưu.
 
    Simon Nguyễn Xuân Sương      
Thành Kính Phân Ưu
 
 
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Maria được về hưởng Dung Nhan Chúa.
 
    Được tin Cụ Bà Maria Trần Thị Nghi là Thân mẫu anh Bùi Trần Đang Tân CCSLSQN (1973), được Chúa gọi về lúc 10:20 sáng, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020. Hưởng thọ 95 tuổi. Linh Cửu Cụ hiện quàn tại:
 
                Destiny Funeral Home & Crematory, 5443 Long Beach Blvd, Long Beach, California 90805.
 
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng gia quyến và nhất là gia đình anh chị Bùi Trần Đăng Tân.
    Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà Maria mau về với Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Maria Trần Thị Nghi.
 
                Thành Kính Phân Ưu.
            Simon Nguyễn Xuân Sương
____________________________________

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa.

   Được tin:

                    Cựu Chủng Sinh  Phê Rô Võ Đình Lý,  là Bào Huynh của cố Linh Mục

Giuse Võ Đình Senvà Cựu Chủng Sinh Võ Đình Hoa,

đã qua đời lúc 4:50 sáng Chúa Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2020

                                                    tại Tư Gia ở Qui Nhơn, Việt Nam.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến, nhất là gia đình anh Võ Đình Hoa và xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phê-rô mau về hưởng Dung Nhan Chúa và an ủi gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Anh Phê-rô Võ Đình Lý.

Thành Kình Phân Ưu.

Simon Nguyễn Xuân Sương

______________________________________

Thành Kính Phân Ưu
 
            Chúng con cậy vì Danh Cúa Nhân Từ cho Linh Hồn Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi.
 
    Được tin CCSLSQN Bác Phaolo Nguyễn Trung Doanh (1944) là nhạc phụ của anh Võ Thành Công (1971), vừa được Chúa gọi về lúc 5:20 chiều Ngày 15 Tháng 01 Năm 2020 tại San Jose, California, hưởng thọ 87 tuổi.
    Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phaolo mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy. Đặc biệt xin chia buồn với gia đình anh Võ Thành Công đã mất đi người cha thân yêu của mình.
    Xin Quí Cha Linh Hường dâng Thánh Lễ và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Bác Phaolo Nguyễn Trung Doanh.
            Thành Kính Phân Ưu
      Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
      Simon Nguyễn Xuân Sương
______________________

Thành Kính Phân Ưu.

Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Nicholas được lên chốn nghỉ ngơi.

Nhận được tin Anh Nicholas lê Minh Toàn(CCSLSQN 1967) vừa được Chúa gọi về tại Việt Nam. Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với gia đình tang quyến và xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Nicholas mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn anh Nicholas Lê Minh Toàn.

Thành Kính Phân Ưu.

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN

Simon Nguyễn Xuân Sương

__________________________________

Thành Kính Phân Ưu
                                                                                               
                                                             
                         Chúng Con Cậy Vì Danh Chúa Nhân Từ, cho Linh Hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi,
 
              Nhận được tin Chị Anna Hoàng Thị Tuyết Nga, là vợ của anh Jos Đoàn Hậu, Chủ Tịch Hội                               CCSLSQN/QN, được Chúa gọi về lúc 6:20 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2019 tại Việt Nam.
             Hưởng dương 58 tuổi. lúc 6:20 Ngày 27 Tháng 11 Năm 2019 tại Việt Nam, Hưởng dương             58 tuổi. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Anna                  mau về hưởng Dung Nhan Chúa và giúp đỡ anh Đoàn Hậu cũng như gia đình tang quyến vượt qua
            được giai đoạn khó khăn nầy.
                Thay mặt Hôi CCSLSQN / HN Xin chia buồn với anh Chủ Tịch Đoàn Hậu và chúng tôi sẽ tiếp tục                 nguyện cầu cho Linh Hồn Anna mau về với Chúa.
                        Thành Kính Phân Ưu.
                         Hội CCSLSQN/HN
                Simon Nguyễn Xuân Sương.    
 ________________________
Thành Kính Phân Ưu
                               
                                            Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi.
 
        Được tin CCSLSQN Cụ Phaolo Nguyễn Thanh Cao ( năm 1939) vừa được Chúa gọi về chiều ngày Thứ             Năm, ngày 7 Tháng 11 Năm 2019, tại St. Paul, Minesota, USA, hưởng thọ 91 tuổi.
 
        Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Phaolo mau về                 hưởng Dung Nhan Chúa và nâng đỡ tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
            Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh hồn Phaolo.
        Thay mặt cho Hội CCSLSQN/HN thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.
                                Thành kính phân ưu.
                        Simon Nguyễn Xuân Sương
 

CHIA BUỒN

Được tin Cụ Bà  Anna lê Thị Đức là Nhạc Mẫu anh Nguyễn Quốc Khoa CCSLSQN vừa được Chúa gọi         về lúc 7:40 sáng ( giờ VN),  Ngày 28 Tháng 8 Năm 2019 tại Giáo Xứ Hàng Xanh, Sài gòn
    Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi.
        Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà         Anna được mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó
        khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Bà Anna Lê Thị Đức.
        Thành Kính Phân Ưu.
 
            Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
            Simon Nguyễn Xuân Sương
______________________

Thành Kính Phân Ưu

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh Hồn Giuse

Được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin Cụ Ông Giuse Huỳnh Nhuận (CCSLSQN 1938) vừa được Chúa gọi về lúc 2:25 PMngày 25/5/2019 tại Maryland.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức  Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn cụ Giuse mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse

(Cụ Giuse Huỳnh Nhuận là bào đệ LM. Huỳnh Nhẫn và là bào huynh LM Hoàng Kim và Ông Hoàng Sơn)

Thay mặt Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn cùng quyến và xin Chúa ban cho Linh Hồn Giuse mau về với Chúa. Hội sẽ xin Lễ cho Linh Hồn Giuse và xin Hội Phao Lô Châu dâng Thánh Lễ cho Cụ.

Thành Kính Phân Ưu

Simon Nguyễn Xuân Sương

_______________________________

Được tin

Cha Cố GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
Bác của anh NGUYỄN HỮU THUẦN,
 

Đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30 Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2019
 Tại Kontum, Việt Nam.
            Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cho
Linh Hồn Thầy Cả Gioakim Nguyễn Thúc Nên được mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin ban cho gia đình tang quyến vượt qua được gia đoạn khó khăn nầy.
            Thành Kính Phân Ưu
        Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
        Simon Nguyễn Xuân Sương
_________________________________
Được tin Cụ Bà Matta Nguyễn Thị Thảo, nhạc mẫu của CCSLSQN Nguyễn Bình Thuận(1967) được Chúa gọi về ngày 21/2/2019 Tại thành phố Stanton, Orange County, USA. Hưởng thọ 89 tuổi.
Xin Chúa, qua lời cầu bàu của đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Matta được vể hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoại khó khăn nầy.
    Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Matta.
 
            Thành kính phân ưu.
    Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
       Simon Nguyễn Xuân Sương
_______________________
Được tin Cụ Ông Giuse Nguyễn Đức Tân là Thân Phụ CCSLSQN Nguyễn Bá Phụng, Texas vừa được Chúa gọi về. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, sớm đưa Linhh Hồn Giuse về với Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn đau buồn nầy.
    Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse.
 
        Thành Kính Phân Ưu.
 
                Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
                Simon Nguyễn Xuân Sương
-______________________
Được tin bà Anna Nguyễn thị Thơ, thân mẫu của anh Nguyễn Xuân Sương, hiện là chủ tịch hội ccslsqn hải ngoại, đã được Chúa gọi về ngày 3/2/2019 tại Sài gon Việt Nam. Hội ccslsqnhn xin chia buồn cùng anh chị Sương và tang quyến. Xin Chúa sớm đưa Linh hồn cụ bà Anna vào chốn trường sinh và ủi an anh chị Sương và gia quyến vượt qua nổi đau mất mẹ.
Xin qui cha dâng lễ và anh em ccslsqn cầu nguyện cho cụ bà ANNA.
Thành kính phân ưu.
TM. CCSLSQN HN
Joachim Sang Nguyễn
________________
Được tin trễ Bà Cố Maria Nguyễn thị Ký là Thân mẫu Linh Mục Jos Võ Tuấn đã được Chúa Gọi về ngày 27/1/2019 tại Việt Nam. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Maria mau về với Chúa và nâng đỡ cha Jos Võ Tuấn vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
 
    Thành Kính Phân Ưu
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương
Được Tin Bà Cố Maria, thân mẫu của Linh Mục Nguyễn Bá Đương và CCSLSQN Nguyễn Duy Niên vừa được Chúa gọi về. Chúng con Hội CCSLSQN/HN xin thành thật chia buồi với Cha, anh Niên và gia đình tang quyến.
    Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Bà Cố Maria mau vể hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được gia đoạn khó khăn nầy.
 
    Thành Kình Phân Ưu
    Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương
________________

TIN BUỒN
Hội ccslsqn vừa nhận được tin buồn:
Anh HOÀNG SƠN ccslsqn đã được Chúa gọi về ngày 22/12/2018 tại Houston, TX.
Anh Hoàng Sơn là Cựu Chủ Tịch Hội Thân Hữu Qui Nhơn, trước nhiệm kỳ của anh Võ Thành Bút.
Anh Hoàng Sơn là bào đệ của 2 Linh Mục Huỳnh Nhẫn và Huỳnh Kim ( Đang nghỉ hưu tại Làng Sông).
Hội ccslsqn xin thành kính chia buồn cùng cha Huỳnh Kim và tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đón linh hồn anh Hoàng Sơn vào chốn trường sinh.
TM.BCH
Sang Nguyễn

____________

TIN BUỒN
Thân phụ anh Nguyễn Minh Dũng (CCSLSQN-NK 65) là
Cụ ông Phanxico Xavier NGUYỄN KÍNH, sinh năm 1929 tại Bình Định
Từ trần lúc 0 giờ 30 ngày 02/4/2018, tại Thành Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, hưởng thọ 89 tuổi
Chương trình Lễ tang:
– 19 giờ 00 ngày 02/4/2018: Thánh lễ tại gia do cha Tuấn chủ tế
– 18 giờ 00 ngày 03/4/2018: Nghi thức tẩm liệm do cha quản xứ chủ sự
– 19 giờ 00 ngày 03/4/2018: Thánh lễ tại gia do cha Thẩm chủ tế
– 04 giờ 30 ngày 04/4/2018: Thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ Tân Hội
An táng tại nghĩa trang Tân Hội (Cà Đú)
Kính báo

______________________

Vợ của anh Hoàng Sơn (CCSLSQN 1949) đã được Chúa gọi về tại Texas.
Anh Hoàng Sơn là Cựu Chủ Tịch Hội Thân Hữu Qui Nhơn, trước nhiệm kỳ của anh Võ Thành Bút.
Anh Hoàng Sơn là bào đệ của 2 Linh Mục Huỳnh Nhẫn và Huỳnh Kim ( Đang nghỉ hưu tại Làng Sông).
Anh Hoàng Sơn đương nằm bệnh viện vì khi biết vợ lìa trần, anh lấy tấm mền đắp cho chị, sau đó lái xe đi và gặp tai nạn trên đường đi, cũng có nguồi tin anh bị bệnh quên nhưng mức độ như thế nào thì chưa ai biết vì con của anh cũng không biết ai để liên lạc.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị Dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho chị được mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho anh Hoàng Sơn vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Nếu Ai có liên lạc được với gia đình anh Hoàng Sơn, xin thông tin cho nhau để xem gia đình anh có cần giup đỡ gì thì tin cho Hội biết để giúp đỡ anh.
Xin Cảm ơn Quí Cha và Quí Anh Chị
Thay mặt cho Hội CCSLSQN / HN xin chia buồn cùng Anh Hoàng Sơn và tang quyến. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn chị được mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
Thành Kính Phân Ưu
Simon Nguyễn Xuân Sương

_____________________

Chúng con vừa nhận được tin buồn rất trể.
Sáng nay, lúc 05g 00 ngày 3 tháng 4 năm 2018 tại nhà thờ giáo xứ Phú Phong,thuộc Giáo phận Nha trang một Thánh Lễ An Táng rất long trọng được cử hành với sự chủ tế của Đức Giám Mục Giáo Phận Qui nhơn cùng Linh mục đoàn của giáo phận Qui nhơn.
Bà cố Maria Hảo đã bình an về cùng Chúa ngày Chúa nhật 1 tháng 4 năm 2018.
Bà cố là thân mẫu của ccslsqn/59 NGUYỄN LƯƠNG , Tx, USA
Và là thân mẫu của Xơ Bề Trên của DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG, Cơ sở tại Tiểu Chủng Viện Làng Sông.
Theo tin của anh Nguyễn Phòng ccs63 ở cùng giáo xứ này cho biết là anh không thể biết nhiều hơn và cũng không thể thông báo kịp thời vì anh đang ờ Binh viện suốt thời gian này.
ANH EM CCSLSQN TRONG NƯỚC
XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH ANH CCS/59 NGUYỄN LƯƠNG,
VÀ VỚI XƠ BỀ TRÊN DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIESU TÌNH THƯƠNG
CÙNG CỘNG ĐOÀN DÒNG.
NGUYỆN XIN ÁNH SÁNG CHÚA PHÚC SINH
CHIẾU SOI TRÊN LINH HỒN MARIA.

FxHoangTy

____________________
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin CCSLSQN Giuse Đậu Thống ( NK 1963) vừa được Chúa gọi về lúc 17:30 ngày 5/2/2018 tại Sài gòn.
Xin Thiên Chúa là Cha Toàn năng, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn anh Giuse mau về hưởng Dung Nhan Chúa và xin nâng đỡ chị Đậu Thống và gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và góp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Đậu Thống.
Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương.

___________________

Phân ưu

Được tin LM Anton Nguyễn Trường Thăng vừa được Chúa gọi về lúc 5:00 sáng ngày 7/1/2018 tai Đà nẳng.
Chúng con đại diện cho Hội CCSLSQN/ hn xin chia buồn với tang quyến nhất là chị Ba và xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, sớm đưa Linh Hồn Thầy Cả Anton mau về với Chúa._
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Thầy Cả Anton.
Thay mặt Hội CCCLSQN/hn
Simon Nguyễn Xuân Sương

___________________

Được tin thân phụ của ccs Huỳnh Xuân Thượng là

CỤ MI-CA-E HUỲNH XUÂN CẢNH

Sinh năm 1925 tại Gò Thị, Quy Nhơn, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về ngày 5 tháng Giêng năm 2018 (Nhằm ngày 19 tháng 11 năm Đinh Dậu) lúc 16:30h tại Tư Gia
Hải Sơn, Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu
Hưởng thọ 93 tuổi

Hội ccslsqn/hn xin chia buồn cùng anh Huỳnh Xuân Thượng và tang quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ Micae vào chốn trường sinh.

HCCSLSQNHN

-______________________________

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Linh Hồn Cụ Bà Ursula được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin nhạc mẫu anh Đào Văn Chính (CCSLSQN 1962) vừa được Chúa gọi về ngày 4/12/2017 tại Orange County, Nam California.
Thánh Lễ an táng: 10:00 sáng thứ Bảy ngày 9/12/2017
Tại: Nhà Thờ St. Barbara.
Địa chỉ:730 S.Euclid St. Santa Ana. Ca
Linh Mục chủ tế: LM Chánh Xứ Giuse Phạm Ngọc Tuấn
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, cho Linh Hồn Cụ Bà Ursula Võ mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến, đặc biệt là anh Chính và Chị Phượng vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Xin Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị CCSLSQN dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho Linh Hồn Ursula.
Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

_____________________

Thành Kính Phân Ưu
Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ
cho Linh Hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi.

Được tin Thân Mẫu anh Đỗ Binh( CCSLSQN 1962) vừa từ trần tại Việt Nam.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Maria sớm được vể hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Maria.

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương.

_____________________

Chúng Con Cậy vì Danh Chúa Nhân Từ cho Linh Hồn Matta được về với Chúa.

Được tin Thân Mẫu anh Phùng Tuệ( ccslsqn 1962) vừa về với Chúa lúc 11:45 ngày Thứ Sáu, Tháng 11,
Năm 2017.
Xin Quí Cha và Quí Anh Chị cầu nguyện cho Linh Hồn Matta mau về hưởng Dung Nhan Chúa.
Xin thành thật chia buồn với anh Phùng Tuệ và gia đình về sự mất mát lớn lao nầy.

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

____________________

Được tin:

ÔNG PHILIPPHÊ NGÔ TRUNG CHÍ.
NHẠC PHỤ CỦA CCS MATTHIA NGUYỄN TẤN HÙNG(NK1974-75)
ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 06H15 NGÀY 18/11/2017.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, xin đưa Linh Hồn Philipphe mau về hưởng Dung Nhan Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Thành Kinh Phân Ưu.
Thay mặt Hôi CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

____________________
Chia Buồn

To: ccslsqn
Được tin anh Giuse HUỲNH TRỌNG LINH , nguyên quán giáo xứ Tân Quán, Tuy Phước, Bình Định. Hiện là chủ tịch HĐGX Phước Hải tp Nha trang. Anh là ccslsqn 1959-1964 (cùng lớp cha Sanh, Anh Phong, Sang, Khiết… ) – Đã được Chúa gọi về trong thời gian du lịch tại thành phố Colorado Hoa kỳ vào ngày 15/10/2017 . Hài cốt đã được chuyển vê Việt Nam và Thánh lễ an táng đã được tổ chức tại nhà thờ Phước hải TP Nha trang ngày 23/10/2017.
Thành kính chia buồn cùng chị Linh, cac cháu và tang quyền. Nguyện xin Chúa sớm đón Linh hồn Giuse vào chốn trường sinh.
Xin quí cha và anh em ccslsqn dâng lễ và cầu nguyện cho linh hồn người anh em Giuse Huỳnh Trọng Linh.
Thành kính phân ưu

TM. BCH. CCSLSQN. HN
Phó CT
Sang Nguyen

___________________

Vừa nhận được tin:
Cụ Phê rô LÊ THIÊM sinh năm 1919
là thân phụ của 2 anh Ccs65 Lê Mến và ccs69 LÊ PHÚC
được Chúa gọi về LÚC 11g00 ngày 01/11/2017 tại Việt Nam.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, thương đưa Linh Hồn Phê rô mau về với Chúa và cho gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Thành Kính Phân Ưu.
Thay mặt Hội CCSLSQN / HN
Simon Nguyễn Sương

_____________________

Thành Kính Phân Ưu.

Hội CCSLSQN/HN xin chia buồn với Tang Quyến trước sự ra đi của cụ bà Lucia- là phu nhân của cụ ông FX.Assisi Phan Điểm (RIP) CCSLS NK/37 và là thân mẫu của anh FX Phan Bá Hoàng (RIP) CCSLSQN NK/70 hiện ở Giáo Xứ Vinh Trang, Việt Nam.
Nguyện Xin Chúa thương đưa Linh Hồn Lucia mau về với Chúa và nâng đở gia dình tang quyến vượt qua được giai đoạn khó khăn nầy.

Thành kính phân ưu.
Thay Mặt Hội CCSLSQN/HN
Simon Nguyễn Sương

____________________

 

Thành Kính Phân Ưu