VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC!

Từ trái: Cha Khương, A Đáng, Cha Hiền, Sang, ĐC Soạn và Thích. (2006)