Author: Sang Nguyen

CHIẾC BÓNG LẶNG THẦM

CHIẾC BÓNG LẶNG THẦM “Thánh Giuse là hình bóng trần gian của Cha trên trời: Ngài trông nom và bảo vệ Chúa Giêsu, không bao giờ để Chúa Giêsu đi một mình” (Tông huấn Patris...

VẮNG LỜI…TRÁI TIM CHÚNG TA SẼ BĂNG GIÁ

VẮNG LỜI…TRÁI TIM CHÚNG TA SẼ BĂNG GIÁ  (CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B 2021) ​Lại một lần nữa cả thế giới chứng kiến một vị Tổng Thống Hoa Kỳ đặt tay lên cuốn...

CON ĐƯỜNG MỚI ĐANG KHAI MỞ

CON ĐƯỜNG MỚI ĐANG KHAI MỞ  (LỄ HIỂN LINH 2019) ​Hôm nay, cộng đoàn chúng ta long trọng cử hành Lễ Hiển Linh. Mầu nhiệm “Hiển Linh” có nghĩa là “Thiên Chúa biểu lộ thần...

MÙA GẶP GỠ ĐẤNG ĐANG SỐNG

MÙA GẶP GỠ ĐẤNG ĐANG SỐNG (CN I MV A 2019) ​Đoàn dân Công Giáo lại bắt đầu một Chu Kỳ Năm Phụng vụ mới (2019-2020) mà ngày “Tân Niên Phụng vụ” chính là Chúa...

GIỜ ĐĂNG QUANG RẤT LẠ

GIỜ ĐĂNG QUANG RẤT LẠ “Nước tôi không thuộc về thế gian nầy…Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi sinh ra và đã đến thế gian nầy vì điều nầy: đó là để...

VÀ MẶT TRỜI VẪN SẼ TOẢ NẮNG

VÀ MẶT TRỜI VẪN SẼ TOẢ NẮNG (Chúa Nhật Chúa Kitô Vua 2019) ​Sau những tàn phá khủng khiếp về vật chất cũng như tinh thần của cuộc thế giới đại chiến lần thứ...