Các Cha Linh Hướng

CÁC CHA TUYÊN ÚY HẢI NGOẠI:
1. Rev. Nguyễn Đình Sáng (NY)
2. Rev. Nguyễn Ngọc Tước (FL)
3. Rev. Lê Q.Hiền (Tây Bắc Hoa Kỳ)
4. Rev. Phạm Ngọc Tuấn (Nam CA)
5. Rev. Lưu Đình Dương (Bắc CA)
6. Rev, Lê T. Khuê (Bắc CA)
7. Rev, Bùi Sĩ Khuê (TX)
8. Rev. Nguyễn Công Thức (TX)
9. Rev. Nguyễn Công Trứ (AUST.)
10. Rev. Trần Bạch Hổ (Sedney – Úc)
11. Rev. Trần Đức Nam (CND)

CÁC CHA TUYÊN ÚY QUỐC NỘI:
1. Rev. Huỳnh Văn Sĩ
2. Rev. Võ Quang Thanh
3. Rev. Phạm Công Văn

Leave a Reply