SINH HOẠT ĐÀ NẲNG NOV.2016

SINH HOẠT ĐÀ NẲNG

Kính thưa quí Cha và anh em

Lúc 10 giờ sáng nay, ngày 4-11-2016, tại Giáo xứ Nhượng Nghĩa, Đà Nẵng, anh em Cựu Chủng sinh Làng Sông Qui Nhơn tại Đà Nẵng, đã tổ chức lễ giỗ quí ân sư, ân nhân và bằng hữu, như truyền thống mọi năm. Nhưng càng ngày, số anh em CCS/LS/QN tại Đà Nẵng càng ít đi, vì tre tàn mà măng không mọc. Phần lớn anh em đã bước sang giai đoạn “cổ lai hy”, nên tình hình sức khỏe không còn như ý. Năm nay Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng cũng không thể về dự lễ được vì tình hình sức khỏe không cho phép. Mọi năm Cha không thiếu năm nào, kể cả năm 2013, lúc Cha đang nhập viện Cha cũng cố gắng đến với anh em, năm 2014 tại An Hòa Cha Chủ lễ. vì Cha hết sức tôn sư trọng đạo, rất tha thiết với anh em. Tuy Cha không hiện diện, nhưng Cha vẫn nhớ và hiệp thông với anh em. Cám ơn tấm lòng nghĩa tình quí báu của Cha. Mong năm tới, 2017, sẽ tổ chức tại Giáo xứ Đông Vinh sẽ có Cha Antôn nhé và không thiếu ai cả.

Về dự lễ sáng nay có Cha Gioankim Trần Kim Thượng, tuy tình hình sức khỏe  không tốt lắm, nhưng Cha cũng đã cố gắng đến dự lễ. Ngoài ra còn có Cha Phêrô Lê Hưng (Chủ lễ), Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, Cha Giuse Cao Văn Cường, Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng. Bên cạnh đó, CCS/LSQN tại Đà Nẵng lại có cái diễm phúc là được các Cha là nghĩa tử của các cố Linh mục Làng Sông, cũng đến hiệp thông để cầu nguyện cho nghĩa phụ của mình, như Cha Giuse Đỗ Xuân Hướng, nghĩa tử của cố Linh mục Phêrô Lê Như Hảo, Cha Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn, nghĩa tử của cố Linh mục Phaolô Lê Đình Chiến, Cha Antôn Nguyễn Thanh Vũ, nghĩa tử của Cha Trần Kim Thượng. Đây là một nghĩa cử quá đẹp, rất đáng trân trọng và kính phục. Về phía anh em giáo dân thì có anh FX. Nguyễn Đình Cường, Giuse Maria Phạm Cảnh Đáng, Antôn Đỗ Văn Binh, Gregorio Mai Ngọc, Antôn Nguyễn Tri và J.B Võ Văn Vui. Thật là ít ỏi.

Cứ theo con mắt trần gian thì anh em CCS/LSQN tại Đà Nẵng ngày càng giảm dần. Nhưng đó là qui luật của muôn đời, không có gì phải bận tâm hoặc bi quan. Dù ít hay nhiều, chúng ta vẫn tiếp tục truyền thống uống nước nhớ nguồn, mà anh em đã duy trì suốt 45 năm qua, từ 1971 đến nay, chứ không phải một sớm một chiều; Chúng ta vẫn tiếp tục biết ơn và thương nhớ quí ân sư, ân nhân và bằng hữu đã ra đi trước chúng ta, cho đến khi không còn ai cả.

Sau Thánh lễ anh em không quên chụp hình để lưu niệm và dùng bửa cơm trưa với nhau trong yêu thương và hiệp nhất.

 

Phạm Cảnh Đáng.

 

DN 1

DN 2

DN 3

DN 4

DN 5

DN 6

DN 7

DN 8

DN 9