SỨC SỐNG MỚI của anh em ccs tại Qui nhơn

SỨC SỐNG MỚI của anh em ccs tại Qui nhơn

20170319_090102
Hôm nay anh em Qui nhơn đã có mặt tại Chủng Viện để tìm một nguồn sống mới cho nhóm hầu đủ sức làm Trung tâm tiếp nhận thật  chu đáo cho cuộc ĐẠI HỘI VỀ NGUỒN 2017 của ccslsqn trong nước vào ngày 26 và 27  tháng 7 này.

 

Được sự ủng hộ và đốc thúc mạnh mẽ của cha Linh hướng, anh Phó Hội Pet Lê Quang Nhu đã gọi mời tất cả anh em  ccs vùng Bình Định và bác Hà Văn Sanh trên 80 tuổi từ Hoà Nguyên tỉnh Phú Yên với  anh Nguyễn Mạnh Tường  và Hoàng Tý từ Cam ranh đã có mặt.

20170319_094315

 

 

Cha Linh hướng xướng kinh “Cúi xin Chúa sáng soi” cùng anh em sốt sắng dâng lời nguyện xong, chúng tôi xoay tròn các ghế ngồi  thành một vòng tay ấm áp. Hôm nay có 2  đề tài mà cha Linh hướng đề ra: 1 là làm mạnh lại sức sống hoạt động của anh em Bình định.

2 là sơ thảo chương trình cho những ngày Đại hộ Về nguồn 2017.

 

Cha Linh hướng dẫn giải sự việc cần thiết  mà anh em có mặt hôm nay xong, ngài đề nghi phát mỗi người 1 phiếu trắng để ghi tên người mà mình muốn bầu làm nhóm trưởng theo hình thức giấy trắng mực đen không thể chối cải.

20170319_094341

 

10 tên anh em được ghi trên bảng đen thế là cuộc đếm phiếu bắt đầu

 

__7 phiếu bầu trên 10 là anh Fx Nguyễn Hồng Sơn (ngày xưa là chú Chi bủn vì ốm yếu ho hen,  nay to mập nên gọi tên đẹp hơn).

__3 phiếu bầu trên 10 là anh Pet. Lê Quang Nhu. Đang giử chức Phó Hội Trưởng anh em trong nước.

__ Người mà anh em đang mong muốn nữa là anh Paul Nguyễn Quang Thanh ( Linh ) nhưng  vì lý do quá bận công việc nên anh chấp nhận cộng tác với anh Sơn (Chi).

Như vậy kết quả là:

 

Trưởng nhóm: anh Fx Nguyễn Hồng Sơn ( Chi ) Đt  0133355451

E-mail:  hongson296@yahoo.com

 

Phó nhóm:  anh Paul. Nguyễn Quang Thanh ( Linh )

Đt: 0913400360   E-mail:  quangthanh1959@gmail.com

 

Xin cám ơn Đức thánh Quan thầy đã cho chúng con có 1 ngày đẹp trời và ấm áp tình người của anh em ccs tại Qui nhơn.

 

FxHoangTy