QUỸ TRÙNG TU VÀ TÁI THIẾT CƠ SỞ LÀNG SÔNG April 30, 2017

QUỸ TRÙNG TU VÀ TÁI THIẾT CƠ SỞ LÀNG SÔNG
(Nhận được từ hải ngoại)

NAM CALIFORNIA
. Anh Võ Đình Hoa CCSLSQN​$ 400
. Anh Nguyễn Ngọc Thể CCSLSQN​$ 500
. Anh Nguyễn Văn Chương CCSLSQN​$ 500
. Anh Mai Thưởng Vinh CCSLSQN​$ 100
. Anh Nguyễn Bình Thuận CCSLSQN​$ 300
. Anh Nguyễn Mậu Thích CCSLSQN​$ 1,000
. Anh Võ Thanh Đạm CCSLSQN​$ 500
. Anh Võ Thành Bút CCSLSQN​$ 1000
. Anh Huỳnh Ngọc Thám CCSLSQN​$ 500
. Anh Đỗ Hữu Chia CCSLSQN​$ 200
. Anh Nguyễn Xuân Sương CCSLSQN​$ 500
. Ẩn danh CCSLSQN ?​$ 200
. Anh Trương Trọng Đức CCSLSQN ?​$ 500
. Anh Hoàng Ngọc Việt CCSLSQN​$ 1,000
. Anh Nguyễn Ngọc Thể CCSLSQN​$ 500
. Anh Nguyễn Danh Bích CCSLSQN​$ 50
. Anh Phùng Tuệ CCSLSQN​$ 500
. Anh Nguyễn Sĩ Hùng CCSLSQN​$ 3,000
. Anh Nguyễn Hân CCSLSQN​$ 5,000
. Anh Võ Tấn Bảo CCSLSQN​$ 500
. Cụ Bà Đoàn Thi​$ 500
. Cha Phạm Ngọc Tuấn và các ân nhân​$ 100,000
. Hội Bảo Trợ Giáo Phận Qui Nhơn​$ 1,000
. Ô. Trần Minh Thể ​$ 300
. Bà Phạm Thị Hồng ở El Monte​$ 4,500
. Ô. André Nguyễn Văn Ngọc​$ 100
. Bà Huynh Lan ở West Covina​$ 100
. ÔB. Lại Thanh Duy và Ngô Thị Tuất ở West Covina​$ 200
. Ô. Võ Ngọc Chấn (bào huynh chị Kim Sinh)​$ 300
. ÔB. Thanh. Bích Lê​$ 500
. Hội Bạn Người Cùi​$ 1,000
. Bà Trần Thị Thơm ở West Covina​$ 600
. Cô Huệ ở West Covina​$ 500
. Bà Hien Thi Luu​$ 300
. Suzy M Tran​$ 2000
. Dòng Chúa Cứu Thế ở West Covina​$ 2,200
. Cộng đoàn Việt Nam giáo xứ Thánh Linh (sau thánh lễ), 2 lần​$ 8,220
. Cộng đoàn thánh Giuse ở West Covina (sau thánh lễ)​$ 4,000
. Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Westminster (sau thánh lễ)​$ 8,520
. Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Santa Barbara (sau thánh lễ)​$ 6,000
. Cộng đoàn giáo dân tại nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế ở West Covina (sau thánh lễ)​$ 2,920
TỔNG CỘNG​$ 160,510

BẮC CALIFORNIA
. Anh Mai Đức Hạnh CCSLSQN​$ 300
. Anh Lâm Hiên CCSLSQN​$ 200
. Anh Nguyễn Thế Hải CCSLSQN​$ 200
. Anh Phạm Văn Phúc CCSLSQN​$ 200
. Anh Hứa Văn Quang CCSLSQN​$ 200
. Anh Đào Văn Chính CCSLSQN​$ 2,000
. Anh Nguyễn Đình Sang CCSLSQN​$ 500
. Anh Nguyễn Viết Tấn CCSLSQN​$ 200
. Anh Nguyễn Văn Giả CCSLSQN và các con​$ 1,100
. Anh Chu Quang Định CCSLSQN​$ 160
. Thầy Phó tế Huỳnh Văn Ngọc​$ 1,000
. Ô/B BAO KHANH DAO​$ 1,000
. Ô/B. Quang (Lành) Lê​$ 600
. ÔB. Mỹ + Hà​$ 100
. ÔB. Sự + Lụa​$ 1,000
. Chị Kristine H. Nguyen​$ 500
. Dòng Châu Sơn ở Sacramento​$ 300
. Cộng đoàn Gioan Thánh Giá MTGQN San Leandro​$ 200
. Tỉnh Dòng MTGQN Hoa Kỳ​$ 1,000
. Bà Julie Vannghiem ở Monterey​$ 500
. ÔB. Nguyễn Quốc Hùng (lần 1)​$ 10,000
. ÔB. Nguyễn Quốc Hùng (lần 2)​$ 10,000
. ÔB. Nguyễn Quốc Hùng (lần 3)​$ 30,000
. St Felicitas Church ở San Leandro của cha Lê Trung Khuê CCSLSQN​$ 1,000
. Cộng đoàn Việt Nam tại Trung Tâm Công Giáo ở San Jose (sau thánh lễ)​$ 3,820
TỔNG CỘNG​$ 66,080

DALLAS VÀ VÙNG PHỤ CẬN
. Anh Trần Văn Hoạch CCSLSQN​$ 1,000
. Anh Huỳnh Kim Trúc CCSLSQN​$ 200
. Anh Phan Bá Trác CCSLSQN​$ 200
. Anh Nguyễn Duy Niên CCSLSQN​$ 2,000
. Anh Nguyễn Đình Huyên CCSLSQN​$ 100
. Anh Nguyễn Đình Lê CCSLSQN​$ 100
. Gđ Giao + Vân​$ 300
. ÔB. Dzien K. Nguyen & Vang Thi Mai​$ 500
. ÔB. Phạm Quốc Phan ở Colleyville​$ 2,000
. Gđ Long + Tâm ở Arlington​$ 1,000
. ÔB. Cẩn + Tùng​$ 300
. ÔB. Huỳnh Đông​$ 300
. Anh Lê (cha Thức, các anh Hóa và Trường)​$ 700
. Các bạn của cha Thức​$ 1,500
. ÔB. Trần N. Phong + Nguyễn Thị Bạch Yến ở Grand Prairie​$ 300
. Gđ Huyên + Huệ ở Arlington​$ 1,000
. ÔB. Đoàn Thanh Hùng ở Irving​$ 5,000
. Gđ. Huỳnh Khải Huy​$ 300
. Gđ. Lê Kim Liên​$ 400
. Gđ. Trần Minh Thế (lần 1)​$ 200
. Gđ. Trần Minh Thế (lần 2)​$ 500
. Gđ. Trần Anh Thư​$ 300
. Cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (sau thánh lễ)​$ 3,870
. Cộng đoàn giáo xứ thánh Giuse (sau thánh lễ)​$ 2,040
TỔNG CỘNG​$ 24,110

HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN
. Anh Huỳnh Kim Chương CCSLSQN​$ 1,000
. Cha Bùi Sĩ Khuê CCSLSQN ở Beaumont​$ 500
. Anh Võ Thành Trí CCSLSQN​$ 200
. Anh Võ Khanh CCSLSQN​$ 200
. Anh Nguyễn Quang Trung CCSLSQN​$ 100
. Anh Nguyễn Thông Minh CCSLSQN​$ 200
. Anh Cù Minh Khánh CCSLSQN​$ 200
. Anh Nguyễn Công Luận CCSLSQN​$ 1,000
. Anh Vũ Công Quyết CCSLSQN​$ 200
. Anh Phạm Nam Hải CCSLSQN​$ 100
. Anh chị Nguyễn Lương CCSLSQN ở Houston​$ 400
. Anh Nguyễn Quốc Khoa CCSLSQN​$ 1,000
. Anh Nguyễn Kim Phùng CCSLSQN​$ 1,500
. Anh Nguyễn Bá Phụng CCSLSQN​$ 100
. Anh Phạm Văn Quỳnh CCSLSQN​$ 300
. Nhóm CCSLSQN ở Houston​$ 500
. Gđ Hoàng Đình Trác (cháu anh Huỳnh Kim Chương)​$ 5,000
. Một giáo dân ở Beaumont​$ 200
. ÔB. Ngọc + Trực​$ 500
. Ô. Don Nguyen​$ 500
. Gđ Tuyet Nguyen​$ 500
. Một thân hữu ở Houston​$ 100
. Nguyễn Hoàng Dung​$ 100
. Ô. Đoàn Bốn (gốc Long Xuyên)​$ 100
. ÔB. Đấu + Lạ​$ 500
. Gđ Cường Nguyễn​$ 100
. ÔB Lê Đình Ngọc + Duyên​$ 100
. Hoàng Bội Linh​$ 100
. Bà Lập (tiệm vàng Kim Long ở Port Arthur)​$ 300
. Anh Trung (chủ nhà hàng Nhật ở Beaumont)​$ 200
. Một số ân nhân ở giáo xứ St Joseph do cha Bùi Sĩ Khuê vận động​$ 1,100
. ÔB. Lâm (Thang Hung Food Market)​$ 1,000
. Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (cha Thành)​$ 700
. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa (cựu nữ tu MTGQN Gemma)​$ 500
. ÔB. Nguyễn Văn Khoa và Nguyễn Thiên Hương​$ 3,000
. ÔB. Lý Tùng Vân và Võ Kim Khánh ở Austin​$ 500
TỔNG CỘNG​$ 22,500

ALBUQUERQUE
. ÔB. John Sharpe + Le D Sharpe​$ 5,000
. Gđ. Anh Nguyễn Minh Cảnh CCSLSQN:
– Hanh Nguyen​$ 2,000
– Quan Nguyen, Super 6 Tokyo​$ 1,000
– Thu Nguyen, Saigon Beauty Salon​$ 1,200
– Thai Nguyen, Economy Auto Sales​$ 1,000
– Binh Nguyen​$ 500
– Dao Nguyen​$ 500
. ÔB. Lucas Nguyen (Kiem)​$ 200
. ÔB. Thu Ta​$ 200
. ÔB. Dam Cong Vinh​$ 200
. ÔB. Vo Thi Lien Minh​$ 200
. ÔB. Truong Phuc​$ 200
. Cô Tran Truong Phuong Thao​$ 200
. ÔB. Doan Trong Hieu​$ 100
. ÔB. Lam Phuong​$ 100
. Mr & Mrs. C Vigil​$ 100
. ÔB. Tro Nguyen​$ 100
. Mr & Mrs. Eglee​$ 100
. Ô. Cao Van Dien​$ 100
. ÔB. Binh Do​$ 50
. ÔB. King T. Vuong​$ 50
. ÔB. Su Hoang​$ 50
. Ô. Mau Bui​$ 50
. Ô. Nguyen Duc Luan​$ 50
. Vô danh​$ 60
. ÔB. Truyen Pham​$ 40
. ÔB. Huyen Tran​$ 30
. Vô danh​$ 20
. Vô danh​$ 20
. Một Phật tử​$ 200
. Thầy Thành dòng Biển Đức ở Monastery of Christ in the desert (bán CD)​$ 140
. Xuan Quach (New Mexico)​$ 200
(Trừ chi phí bữa tiệc​$ 1,200)
TỔNG CỘNG​$ 12,760

NHỮNG NƠI KHÁC
. Cha Bùi Kim Phong CCSLSQN ở Atlanta, GA​$ 500
. Cha Lê Quang Hiền CCSLSQN ở WA​$ 1,500
. Cha Nguyễn Kim Sơn CCSLSQN ở Savannah, GA​$ 500
. Cha Nguyễn Ngọc Tước CCSLSQN ở Florida (lần 1)​$ 5,000
. Cha Nguyễn Ngọc Tước CCSLSQN ở Florida (lần 2)​$ 10,000
. Cha Nguyễn Đình Sáng CCSLSQN ở New York (lần 1)​$ 5,000
. Cha Nguyễn Đình Sáng CCSLSQN ở New York (lần 2)​$ 8,000
. Cha Nguyễn Đình Sáng CCSLSQN ở New York (lần 3)​$ 8,000
. Anh Huỳnh Kim Long CCSLSQN ở Vancouver, WA​$ 1,000
. Anh Nguyễn Thanh Liêm CCSLSQN ở Delaware, Ohio​$ 500
. Anh Huỳnh Thanh Tân CCSLSQN ở Bellevue, WA​$ 500
. Thầy Phó tế Trần Công Huấn CCSLSQN ở Bensalem, PA​$ 500
. Anh Hồ Ngọc Anh CCSLSQN ở White Lake, MI​$ 1,500
. Anh Nguyễn Đức Thanh CCSLSQN ở Canada​$ 3,000
. Anh Nguyễn Văn Hải CCSLSQN ở Australia​2000 AUD = $ 1,340
. Anh Cao Văn Luyện CCSLSQN ở Louisville, KY​$ 5,000
. Anh Nguyễn Đình Hiến CCSLSQN ở Australia​$ 500
. Anh Nguyễn Văn Nhân CCSLSQN ở New Jersey​$ 3,000
. Anh Nguyễn Thanh Huân CCSLSQN ở Australia​500 AUD = $ 365
. Anh Lê Tấn Hùng CCSLSQN ở Canada​$ 1,000
. Anh Phạm Minh Tâm ở Pháp​25,000,000 VNĐ = € 1,043
. Ô. Tư Nhơn ở Chicago​$ 300
. Trương Ngọc Sương ở Orlando, FL​$ 100
. Bà Lê Thị Kim Lan, Florida​10,000,000 VNĐ = $ 450
. Nguyễn Thị Trường Thục ở Atlanta​$ 1,000
. Cộng đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Atlanta (sau thánh lễ)​$ 5,140
. Chị Nguyễn Thị Hoa (con của anh Nguyễn Hữu Liên CCSLSQN) ở Hòa Lan​€ 1,000
TỔNG CỘNG​$ 63,695 + € 2,043

TỔNG KẾT​$ 349,655 + € 2,043

Trên đây là danh sách các ân nhân và tổng số tiền giáo phận Qui Nhơn đã nhận được để tái thiết và trùng tu cơ sở Làng Sông, tính đến ngày 01 tháng 05 năm 2017. Những ân nhân mới thêm vào được ghi màu đỏ. Nếu có gì sai sót, xin vui lòng cho biết để điều chỉnh. Danh sách này sẽ được cập nhật vào mỗi cuối tháng. Giáo phận Qui Nhơn xin hết lòng cám ơn Quí Ân Nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành và trả công bội hậu cho Quí Ân Nhân.
Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 31 tháng 03 năm 2017

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn