Cựu Chủng Sinh

0

Thánh lễ khai mạc năm Thánh

http://gpquinhon.org/q/savefile/nam-thanh-giao-phan/hinh-anh-thanh-le-khai-mac-nam-thanh-mung-400-giao-phan-qui-nhon-rao-giang-tin-mung-258.html

0

Hình ảnh khai mạc năm Thánh

http://gpquinhon.org/q/savefile/nam-thanh-giao-phan/hinh-anh-thanh-le-khai-mac-nam-thanh-mung-400-giao-phan-qui-nhon-rao-giang-tin-mung-258.htmlhttp://gpquinhon.org/q/savefile/nam-thanh-giao-phan/hinh-anh-thanh-le-khai-mac-nam-thanh-mung-400-giao-phan-qui-nhon-rao-giang-tin-mung-258.html

0

CÓ MỘT LOÀI HOA TRÊN CAO

(Nhớ những mùa hoa sao rơi rụng ở Làng Sông. Mến tặng các chị Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu tình thương) Sơn ca Linh Ta đi về giữa tháng 5, Gió nồm vội vã...

0

VẠCH MẶT KỂ GIEO CỎ LÙNG

Khổng Nhuận “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi...

0

Bụi Gai nào Bóp nghẹt Lời Chúa

Bụi Gai nào Bóp nghẹt Lời Chúa Khổng Nhuận Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (Mt 13 : 7) Chúng tôi thường hiểu những bụi gai...

ĐTGM Nguyễn Chí Linh

CHÚNG CON ỦNG HỘ ĐỨC CHA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế, Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẽ rất...

Lm. TRƯƠNG ĐÌNH TU

Quí Cha và Quí Anh Chị thân mến, Khi những dòng chữ nầy xuất hiện thì Cha Trương Đình Tu đương trên đường bay về VN. Theo lời Cha kể thì đã 3 lần...