Họ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua”

THỨ SÁU TUẦN THÁNH Ga. 18, 1-19,42
“Họ nhìn xem Đấng họ đã đâm thâu qua”

Tôi muốn hát ngợi ca thập tự
Ngai vàng rực rỡ vua Giê-su
Tuy chỉ là cây khô gỗ cứng
Nhưng muôn đời chứng tích tình yêu

Tôi muốn hát tình ca Giê-su
Chỉ vì yêu hy sinh chịu chết
Con tim xé toạc máu tuôn hết
Tẩy xóa tội nhơ của người yêu

Ôi Giê-su – Tình ca bất tử
Muôn đời chưa chắc ai dám quên
Bản giao hưởng giữa trời với đất
Mấy ngàn năm còn mãi vọng ngân

Từng ngày qua lấy gì đền đáp
Có chăng chỉ thiếu sót lỗi lầm
Tha thứ cho nhau mãi lặng câm
Đền đáp cho cân đến bao giờ

Cứ bắt đầu – Có còn hơn không
Từng ngày từng tháng bước tình hồng
Giong ruổi trần gian đường gió bụi
Thắp sáng tình Ngài dẫu gai chông