THƯ ĐỨC CHA QUI NHƠN: Hủy chuyến đi Hoa Kỳ.

THƯ ĐỨC CHA QUI NHƠN

From: mtnvkhoi@@gmail.com

To: dsangsanjose@yahoo.com

Anh Sang thân mến,
Xin thông báo cho anh Sang biết chuyến đi Mỹ của mình bị huỷ bỏ vào giờ phút chót. Thành thật xin lỗi anh em.

+ Matt. Nguyễn Văn Khôi