Bắc California Đón ĐC.QN

CỰU CHỦNG SINH LSQN BẮC CALIFORNIA
Kính gửi: – Quí cha và anh em ccslsqn miền Bắc California
– Quí Sơ MTG/QN tỉnh dòng Hoa Kỳ
– Thầy Phò tế Huỳnh Văn Ngọc
V/v : Đón Đức Cha Mt Nguyễn Văn Khôi. GM GP Qui Nhơn.
Kính thưa Quí cha và anh chị em,
Như đã thông báo trên Trang nhà ccslsqn, Đức Cha Qui Nhơn sẽ đến Hoa Kỳ và ghé thăm anh chị em ccslsqn tại Miền Bắc California từ 11/8 đến 14/8/3015.
Xin thông báo đến Quí cha và anh chị em tại miền bắc California chương trình đón tiếp Đức cha như sau:

1/ Thứ ba (11/8/15) :
11:16am: Đón và đưa ĐC về ăn trưa và nghỉ tại nhà xứ cha Thomas Lê Trung Khuê.
(1662 Manor Blvd, San Leandro CA 94597)
4:00pm: Đức Cha đến thăm Tỉnh Dòng MTG/QN tại Orinda
(nhà Mẹ Tỉnh Dòng MTG/QN – 50 Santa Maria Way, Orinda CA 94503)
– Thánh lễ chiều với chị em MTG
– Tâm tình & Bữa ăn tối
(Sau đó, ĐC về nghỉ tại nhà xứ Cha Lê Trung Khuê)
2/ Thứ tư (12/8/15)
7:00am: Thánh lễ tại St. Felecitas Catholic Church
(Lm.ccslsqn Lê Trung Khuê chánh xứ).
11:00pm: Bữa trưa tại nhà anh chị Nguyễn Đình Sang
2:00pm: Đưa ĐC tham quan Điện Capital và vài thắng cảnh tại Sacramento.
6:30pm: Gặp gỡ anh em ccslsqn Thủ phủ Sacramento tại nhà anh chị Nguyễn Văn Giả (3327 Glenmor Drive, Sacramento CA 95827)
3/ Thứ năm (13/8/15):
12:00am: Bữa trưa tại nhà thầy phó tế Huỳnh Văn Ngọc
6:00pm: ĐC dâng Thánh Lễ tạ Trung Tâm Công giáo San Jose (đường White)
Sau Thánh lễ: Gặp gỡ ccslsqn San Jose tại nhà anh chi Đào Văn Chính
(3226 Tully Road, San Jose CS 95148)
4/ Thứ sáu (14/8/15):
Đức cha nghi ngơi tại nhà Anh chi Đào Văn Chính
10:00am : – Đưa ĐC ra Phi trường về LOS.

Để Đức cha có thể thăm được tất cả anh chi em ccslsqn tại miền Bắc Cali, chúng ta sẽ có 2 cuộc gặp gỡ:
1/ Kính mời anh chi em ccslsqn cư ngụ tại thủ phủ Sacramento và vùng phụ cận, tập trung tại nhà anh chi Nguyễn Văn Giả (3327 Glenmor Drive, Sacramento CA 95827) vào lúc 6:30pm (Tối thứ tư Aug. 12/2015) Bữa tối do anh chị Nguyễn Văn Giả khoản đãi.
2/ Kính mời anh chị em ccslsqn cư ngụ tại San Jose và vùng phụ cận, tham dự Thánh lễ do ĐC chủ tế tại Trung Tâm Công giáo (Đường White, San Jose) ( 6 :00 chiều thứ năm Aug.13/2015) – Sau Thánh lễ tập trung tại nhà anh chị Đào Văn Chính cùng dùng cơm tối với ĐC do anh chị ĐVC khoản đãi.
Để tỏ lòng biết ơn đối với Giáo phận và để gặp gỡ người anh em ccslsqn thân thương GMGPQN, rất mong được đón tiếp đông đủ Quí cha và anh chị em.
July 12, 2015.
Đại Diện CCSLSQN Bắc California
Nguyễn Đình Sang (209) 676-7384
Để đọc thư ĐC gửi ccslsqn hải ngoại và chi tiết chuyến đi,
Xin mở Website: www.ccslangsongqn.net

Leave a Reply