CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

LM Khổng Đức Ý và tang quyến
Phó Tế Trần Công-Huấn,
Khổng Kim-Quang
và Lm Trần Đức-Nam, nghĩa tử

Gia đình Linh Mục gốc Phát Diệm và An dưỡng viện Phát Diệm Xóm Mới thông báo
Cha Cố GIUSE KHỔNG NĂNG BAO
Linh mục gốc Phát Diệm, nhập Qui Nhơn và Xuân Lộc
mới qua đời lúc 11g15 thứ tư 22.07.2015 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
hưởng thọ 77 tuổi với 47 năm Linh mục
(Cha Cố là bào huynh của cha Khổng Đức Ý, chính xứ Thành Triệu, Bến Tre)

Chương trình lễ tang :
– Lễ nhập quan : 17g00 thứ tư 22.07.2015 tại An Dưỡng Viện Phát Diệm, Xóm Mới
– Lễ tiễn biệt : 8g00 thứ năm 23.07.2015 tại An Dưỡng Viện PD, do Đức Cha Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Sau đó di quan về Gx. Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
– Lễ tiễn biệt do các Lm. Xuân Lộc : 16g00 thứ năm 23.07.2015 tại Nhà thờ Đông Hoà.
– Lễ An táng đồng tế : 8g30 thứ sáu 24.07.2015 tại Nhà thờ Thái Hoà, Hố Nai.
– Chôn cất tại Nghĩa trang (của các Linh mục) “Chúa chiên lành” ở Hố Nai.

Tiểu sử Cha Cố Giuse Khổng Năng Bao :
– Sinh ngày 27.01.1938 tại Quy Hậu, Kim Sơn, Ninh Bình, Gp. Phát Diệm
– 1953-1959 : học Tiểu chủng viện Phát Diệm tại Phúc Nhạc và Phú Nhuận
– 1959-1968 : học ĐCV Phát Diệm (Chi Lăng) – Qui Nhơn – Xuân Bích Huế
– 13.06.1968: Thụ phong Linh mục tại Đà Nẵng do Đức Cha Phêrô M.Phạm Ngọc Chi
– 1968-1972 : Dạy học tại TCV Qui Nhơn
– 1972-1973 : Chính xứ La Hà, Quảng Ngãi, Gp. Qui Nhơn
– 1973-1975 : Chính xứ Sông Cầu, Qui Nhơn
– 1975-1976 : Gia nhập Gp. Xuân Lộc, tạm trú tại Gx.Đông Hoà, Dĩ An, T.Bình Dương
– 1976-1988 : Lao động ở miền Bắc
– 1988-1991 : Nghỉ dưỡng tại TCV Phú Cường
– 1991-2005 : Phó Xứ Đông Hoà

– 2005-2015 : Nghỉ hưu tại An Dưỡng Viện Phát Diệm Phú Nhuận.

Leave a Reply