CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Anh Chị Thân Mến,

    Một năm cũ qua đi để nhường cho năm mới lại đến. Trước hết Tạ Ơn Chúa đã cho Quí Đức Cha. Quí Cha và Quí Anh Chị còn mạnh khỏe và bình yên để đón chào năm 2020. Sau nữa là cảm ơn Quí Đức Cha, Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị đã giúp đỡ cho Hội CCSLSQN/HN suốt một năm qua.
  Năm Mới Chúng con xin Chúc Quí Đức Cha, Quí Cha Linh Hướng và Quí Anh Chị luôn được mạnh khỏe, bình an và hoàn thành tốt ơn gọi của mình.
        Thân Mến.    Thay mặt Hội CCSLSQN/HNSimon Nguyễn Xuân Sương