ĐI VỀ ĐÂU HỠI EM ?

ĐI VỀ ĐÂU HỠI EM ?

(Khi “đèn đã tắt và dầu đã cạn” – Mt 25,8)

Em như chiếc thuyền nhỏ,

Đời biển rộng mông mênh,

Biển giữa mùa bão tố,

Thuyền về đâu hỡi em ?

Em một mình cánh én,

Mây trời phủ đêm đen,

Chân trời xa tít tắp,

Bay về đâu hỡi em ?

Con đường dài hun hút,

Thêm sỏi đá chân mềm,

Em một mình côi cút,

Biết về đâu hỡi em ?

Bếp tắt tro tàn lạnh,

Bình khô chút rượu tàn,

Mộng đời bay ảo ảnh,

Còn gì vui hỡi em ?

Khi chút dầu đã cạn,

Khi chiều đã vào đêm

Khi ngọn đèn đã tắt

Đi về đâu hỡi em ?

Bây giờ nghe xao xuyến,

Lời vọng nhỏ êm đềm,

Để tình yêu lên tiếng,

Dẫn lối về cho em !

Sơn Ca Linh (8.11.2020)