HỒN ƠI.

HỒN ƠI…!(Thâm Nguyễn nk65)
—+(0)+—-
Giáng sinh về rồi đó
Hồn ơi có hay chăngHãy lo mà ăn năn
Đón mừng ơn cứu chuộc!

Bấy lâu rồi nhem nhuốc
Lầy lội trong bùn nhơ
Thì nay hồn hãy nhớ
Người đến vì chúng ta!

Hang lừa Người sinh ra
Để rồi chết nhục nhã
Trên đồi cao Thánh giá
Để hồn ta được nhờ!

Nhớ lấy đó… hồn khờ
Đứng lên rũ bợn nhơ
Đừng để Người đợi chờ
Thời giờ chẳng còn đâu!

***