Kết quả bầu chọn Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2016-2020

Kết quả bầu chọn Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2016-2020
Kính thưa quý cha, quý anh em.
Trong thông báo vừa qua, ngày 2-12-2015, chúng tôi đã tường trình về kết quả đề cử Tân Chủ Tịch cho Hội CCS-HN của chúng ta. Chúng tôi đã chọn hai người cao phiếu nhất, đó là Anh Nguyễn Xuân Sương – Nam California – đạt 41% . Anh Nguyễn Đình Sang – San Jose, Bắc California đạt 34%.
Chúng tôi đã gặp hai anh và trao đổi ý kiến với nhau. Rất mừng, vì hai anh đã chia xẻ, thỏa thuận nhận lãnh chức vụ một cách vui vẻ trong tinh thần “ Ut Sint Unum “.
Anh Nguyễn Xuân Sương nhận chức Chủ Tịch- Anh Nguyễn Đình Sang Phó Chủ Tịch.
Như vậy, chúng ta sẽ không phải thưc hiện việc bầu cử vị Tân Chủ Tịch nữa.
Chúng tôi xin công bố cùng quý cha và anh em:
                      Anh Nguyễn Xuân Sương- Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2016-2020.
Xin chúc mừng  anh cùng anh Phó Chủ Tich.
Lễ bàn giao sẽ tổ chức vào dịp Lễ Thánh Quan Thầy Giuse ( 19/3/2016  ) tại Houston, TX.
 
Ban Bầu Cử:
                      Cha Bùi Sĩ khuê :        Tuyên úy
                      Nguyễn Thông Phúc:  Giám sát
                     Huỳnh Kim Chương:  Trưởng Ban
                                                                                            Houston, ngày 5-12-2015

 

Leave a Reply