Lời Dặn Của Bé

Lời Dặn Của Bé

Bé nhớ mãi năm xưa,
Được nhìn thấy máng cỏ,
Cảnh tượng Chúa sinh ra,
Mẹ ơi! Nghèo hèn qúa
*
Trong hang đá quạnh hiu,
Bé Hài nhi nằm giữ
Giuse và Mẹ yêu,
Bò lừa hà hơi ấm
*
Bé còn thấy mục đồng,
Thờ lạy Chúa cao cả,
Bé rạo rực trong lòng,
Sao bé thương Chúa qúá
*
Vì sao Chúa sinh ra ,
Nơi hang lừa hôi thối,
Có phải vì thương ta,
Thế nhân nhiều tội lỗi,
*
Đêm nay lễ No-el
Mẹ cho bé đi lễ
Để bé được nhìn xem,
Chúa sinh nơi máng cỏ

Nam Lộc-Thuỷ