LỜI KINH CỦA MẸ

LỜI KINH CỦA MẸ

“Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, giúp ích cho thế giới có lẽ hữu hiệu hơn là hoạt động tất bật của nhiều người” (Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI).

Khi mắt mẹ đã mờ,

Và tay mẹ đã run…

Kinh Kinh Mừng câu được câu mất…

Khi gió đông về cơn mưa buồn lất phất,

Mẹ nhớ nhà thờ, nhớ Chúa, nhớ cha…

Đã lâu lắm rồi,

vắng lễ Mi-sa,

Mẹ lấy chuỗi Mân Côi làm bạn hữu !

Chuỗi đời mẹ “Năm Sự Thương” lam lũ,

Thân cò lặn lội dãi nắng dầm sương…

Cho chồng cho con mẹ vẹn nghĩa yêu thương,

Còn có bao nhiêu mẹ dồn cho Hội Thánh…

Xưa mẹ trẻ,

Chân lấm, tay bùn, vai sờn đôi quan gánh,

Giờ mẹ già,

Gối mỏi, mắt mờ, lưng còm cõi uốn cong !

Mùa kinh xưa, mẹ đọc, hát thong dong,

Giờ “Làm Dấu” đã sai lên trật xuống !

Lời kinh mẹ hôm nay,

Như hương mùi lúa ruộng,

Mùi đất, mùi bùn, chân chất hy sinh…

Câu được câu mất chưa trọn lời kinh,

Dẫu ngọng nghịu vẫn đong đầy Tin, Cậy, Mến !

Chúa nào ở đâu xa,

Nên vẫn hằng “trông đến” !

Nghe lời kinh mẹ Chúa đã mỉm cười !

Thế giới nầy, tương lai nầy,

Rồi sẽ mãi thắm tươi… 

Vì đâu đó, giữa thế gian,

Vẫn còn âm vang những “Lời Kinh của Mẹ” !

Sơn Ca Linh (Ngày Ông Bà và Người Cao tuổi 25.7.2021)