Nam Cali đón Đức cha QN

Qúi Cha và Qúi Anh Chị thân mến,
Đức Cha Matt Ng Văn Khôi đã  đến Nam Cali tối hôm qua lúc 10:30 đêm 24/7 năm 2015 bình yên. Ngài sẽ ở Nam Cali đến trưa Thứ Ba ngày 28/7/2015 Ngài sẽ qua thăm Albuquerque, New Mexico. Chiều Thứ Hai Các Anh Chị vùng Nam Cal sẽ có dịp gặp Đức Cha Matt Và LM Tước Nguyễn(Florida) vừa về hưu tại nhà anh Jos Sỹ Hùng.
Vài hàng làm tin, Xin Chúc Qiú Cha và Qúi Anh Chị luôn được mạnh khỏe và bình yên.
Thân mến.
Liên lạc viên Nam Cali.
Ng Sương.

Leave a Reply