NGỌN GIÓ DỊU ÊM, MÙA ĐÃ ĐẾN !

NGỌN GIÓ DỊU ÊM, MÙA ĐÃ ĐẾN !

(Một chút cảm nghiệm về Chúa Thánh Linh qua Ca Tiếp Liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

Thế giới đang những ngày hè nóng bức,

những ngày đạn bom đỏ rực Trung Đông.

Dòng sông Hằng xác trôi dạt bờ sông,

Đại dịch, chiến tranh, hận thù, đói khát…

Thân phận người như mảnh thuyền trôi dạt,

những chiếc lá vàng phờ phạc buông rơi…

Mặc sóng xô, gió cuốn bạt phương trời,

Mạnh được yếu thua may nhờ rủi chịu…

Mẹ trái đất nay cõi còm già yếu,

Mang trên mình nặng trĩu vết thương đau.

Tháp Ba-ben dang dở mãi ngàn sau,

Cain, Abel tái diễn mãi chuyện nồi da xáo thịt…!

Sôđôma xưa hay bây giờ Đại dịch,

Tội lỗi mang mầm sự chết như nhau.

Gông cùm Miến Điện, hay nô lệ Pharaôn,

Đều là “hoa quả” của tên chung “xác thịt”…

Vâng, tội dẫn lối đưa đường sự chết,

Tội khiến con người đui, điếc, què, câm…

Tội đem trời lên cách đất xa xăm,

Tội khiến anh em ngàn trùng chia biệt… 

Vì nếu “Chúa không trợ phù, không chi thanh khiết”,

Chúa không dọi sáng mãi miết tối tăm;

Chúa không tẩy sạch ô uế muôn năm,

Chúa không chữa lành mãi mang thương tích…

Nên hãy đến, Đấng Toàn Năng bất diệt,

Là Thánh Linh toàn bích, Chúa Ngôi Ba,

Từ trời cao xin toả sáng bao la,

Ánh quang minh tình yêu và chân lý.

Hồn đã mở, Khách Hiền Lương ngự trị,

Kẻ lầm than, đem vào nghỉ an vui;

Lệ tràn mi, xin yên ủi lau khô,

Chỗ lạnh lùng, mang lửa hồng sưởi ấm…

Mẹ trái đất muôn ân hồng thấm đẫm,

Gương mặt địa cầu tươi thắm canh tân;

Hoan hỉ dường bao “Bảy nguồn phúc Linh Ân”,

Một lần nữa, “xin Thánh Thần lại đến” !

Hỡi “Ngọn Gió dịu êm”, mùa đã đến,

Hỡi “Ngọn lửa linh thiêng” hẹn lên rồi !

Hỡi “Ngọn nước tinh trong” mau về thôi,

Bởi thế giới đang đợi chờ khao khát !

Sơn Ca Linh (Tuần mong đợi Thánh Linh 2021)