NHỚ QUÊ

NHỚ QUÊ
Mynh Hua

Nhờ mưa nỗi nhớ chảy dài thêm
Giọt lăn xuống má lẫn vào đêm
Âm thầm đánh thức hồn viễn xứ
Đã mấy mùa trăng rụng bên thềm

Cố hương vẫn mãi ở trong tim
Đêm ngày réo gọi tình lữ thứ
Cảnh cũ, người xưa muốn về tìm
Dẫu đã ngàn xa tựa cánh chim

Mưa hởi mưa ơi, hãy cứ mưa
Tràn dâng nỗi nhớ về quê cũ
Ngập lút tình quê vẫn chưa vừa
Nỗi lòng luyến nhớ làng quê xưa .

Mynh Hứa