Những cuộc chia ly…

Những cuộc chia ly…
Huỳnh Xuân Thượng

Có những cuộc chia ly,
Không một lời từ biệt,
Không một lời hẹn ước,
Để lòng ai khắc khoải,
Chờ mong và chờ mong…

Trăm năm là bao ngày,
Nhớ thương và chờ đợi,
Hằn lên trái tim gầy,
Xanh xao và hư hao…

Như định luật trời dành,
Hợp tan như mọi lẽ,
Con sông dài rẽ nhánh ,
Ở đâu đó cuối đường,
Lại gặp giòng nước khác,
Cuốn trôi và cuốn trôi…

Giòng sông chở nỗi buồn,
Của những cuộc chia ly,
Chảy dài theo năm tháng,
Lang thang hết đời người.

Bao giờ nước cạn nguồn,
Bao giờ tim ngừng đập,
Sẽ thôi không trăn trở,
Vì những cuộc chia ly.

Nước mắt cứ chảy xuôi,
Theo giòng sông phiền muộn,
Thân phận một đời người,
Vui buồn mãi không thôi…
Vui buồn mãi không thôi…

(July 8, 2015)