QUỸ TRÙNG TU VÀ TÁI THIẾT CƠ SỞ LÀNG SÔNG

QUỸ TRÙNG TU VÀ TÁI THIẾT CƠ SỞ LÀNG SÔNG
(Nhận được từ hải ngoại)
NAM CALIFORNIA
. Anh Võ Đình Hoa CCSLSQN $ 400
. Anh Nguyễn Ngọc Thể CCSLSQN $ 500
. Anh Nguyễn Văn Chương CCSLSQN $ 500
. Anh Mai Thưởng Vinh CCSLSQN $ 100
. Anh Nguyễn Bình Thuận CCSLSQN $ 300
. Anh Nguyễn Mậu Thích CCSLSQN $ 1,000
. Hội Bảo Trợ Giáo Phận Qui Nhơn $ 1,000
. Ô. Trần Minh Thể $ 300
. Bà Phạm Thị Hồng ở El Monte $ 4,500
. Ô. André Nguyễn Văn Ngọc $ 100
. Bà Huynh Lan ở West Covina $ 100
. ÔB. Lại Thanh Duy và Ngô Thị Tuất ở West Covina $ 200
. Ô. Võ Ngọc Chấn (bào huynh chị Kim Sinh) $ 300
. ÔB. Thanh. Bích Lê $ 500
. Hội Bạn Người Cùi $ 1,000
. Bà Trần Thị Thơm ở West Covina $ 600
. Cô Huệ ở West Covina $ 500
. Dòng Chúa Cứu Thế ở West Covina $ 2,200
. Cộng đoàn Việt Nam giáo xứ Thánh Linh (sau thánh lễ), 2 lần $ 8,220
. Cộng đoàn thánh Giuse ở West Covina (sau thánh lễ) $ 4,000
. Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Westminster (sau thánh lễ) $ 8,520
. Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Santa Barbara (sau thánh lễ) $ 6,000
. Cộng đoàn giáo dân tại nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế ở West Covina (sau thánh lễ) $ 2,920
TỔNG CỘNG $ 43,760

BẮC CALIFORNIA
. Anh Mai Đức Hạnh CCSLSQN $ 300
. Anh Lâm Hiên CCSLSQN $ 200
. Anh Nguyễn Thế Hải CCSLSQN $ 200
. Anh Phạm Văn Phúc CCSLSQN $ 200
. Anh Hứa Văn Quang CCSLSQN $ 200
. Anh Đào Văn Chính CCSLSQN $ 2,000
. Anh Nguyễn Đình Sang CCSLSQN $ 500
. Anh Nguyễn Viết Tấn CCSLSQN $ 200
. Anh Nguyễn Văn Giả CCSLSQN và các con $ 1,100
. Anh Chu Quang Định CCSLSQN $ 160
. Thầy Phó tế Huỳnh Văn Ngọc $ 1,000
. Ô/B BAO KHANH DAO $ 1,000
. Ô/B. Quang (Lành) Lê $ 600
. ÔB. Mỹ + Hà $ 100
. ÔB. Sự + Lụa $ 1,000
. Chị Kristine H. Nguyen $ 500
. Dòng Châu Sơn ở Sacramento $ 300
. Cộng đoàn Gioan Thánh Giá MTGQN San Leandro $ 200
. Tỉnh Dòng MTGQN Hoa Kỳ $ 1,000
. Bà Julie Vannghiem ở Monterey $ 500
. St Felicitas Church ở San Leandro của cha Lê Trung Khuê CCSLSQN $ 1,000
. Cộng đoàn Việt Nam tại Trung Tâm Công Giáo ở San Jose (sau thánh lễ) $ 3,820
TỔNG CỘNG $ 16,080

DALLAS VÀ VÙNG PHỤ CẬN
. Anh Trần Văn Hoạch CCSLSQN $ 1,000
. Anh Huỳnh Kim Trúc CCSLSQN $ 200
. Anh Phan Bá Trác CCSLSQN $ 200
. Gđ Giao + Vân $ 300
. ÔB. Dzien K. Nguyen & Vang Thi Mai $ 500
. ÔB. Phạm Quốc Phan ở Colleyville $ 2,000
. Gđ Long + Tâm ở Arlington $ 1,000
. ÔB. Cẩn + Tùng $ 300
. ÔB. Huỳnh Đông $ 300
. Anh Lê (cha Thức, các anh Hóa và Trường) $ 700
. ÔB. Trần N. Phong + Nguyễn Thị Bạch Yến ở Grand Prairie $ 300
. Gđ Huyên + Huệ ở Arlington $ 1,000
. ÔB. Đoàn Thanh Hùng ở Irving $ 5,000
. Cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (sau thánh lễ) $ 3,870
. Cộng đoàn giáo xứ thánh Giuse (sau thánh lễ) $ 2,040
TỔNG CỘNG $ 18,710

HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN
. Anh Huỳnh Kim Chương CCSLSQN $ 1,000
. Cha Bùi Sĩ Khuê CCSLSQN ở Beaumont $ 500
. Anh Võ Thành Trí CCSLSQN $ 200
. Anh Võ Khanh CCSLSQN $ 200
. Anh Nguyễn Quang Trung CCSLSQN $ 100
. Anh Nguyễn Thông Minh CCSLSQN $ 200
. Anh Cù Minh Khánh CCSLSQN $ 200
. Anh Nguyễn Công Luận CCSLSQN $ 1,000
. Anh Vũ Công Quyết CCSLSQN $ 200
. Anh Phạm Nam Hải CCSLSQN $ 100
. Anh chị Nguyễn Lương CCSLSQN ở Houston $ 400
. Anh Nguyễn Quốc Khoa CCSLSQN $ 1,000
. Anh Nguyễn Kim Phùng CCSLSQN $ 1,500
. Anh Nguyễn Bá Phụng CCSLSQN $ 100
. Nhóm CCSLSQN ở Houston $ 500
. Gđ Hoàng Đình Trác (cháu anh Huỳnh Kim Chương) $ 5,000
. Một giáo dân ở Beaumont $ 200
. ÔB. Ngọc + Trực $ 500
. Ô. Don Nguyen $ 500
. Gđ Tuyet Nguyen $ 500
. Một thân hữu ở Houston $ 100
. Nguyễn Hoàng Dung $ 100
. Ô. Đoàn Bốn (gốc Long Xuyên) $ 100
. ÔB. Đấu + Lạ $ 500
. Gđ Cường Nguyễn $ 100
. ÔB Lê Đình Ngọc + Duyên $ 100
. Hoàng Bội Linh $ 100
. Bà Lập (tiệm vàng Kim Long ở Port Arthur) $ 300
. Anh Trung (chủ nhà hàng Nhật ở Beaumont) $ 200
. Một số ân nhân ở giáo xứ St Joseph do cha Bùi Sĩ Khuê vận động $ 1,100
. ÔB. Lâm (Thang Hung Food Market) $ 1,000
. Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (cha Thành) $ 700
. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa (cựu nữ tu MTGQN Gemma) $ 500
TỔNG CỘNG $ 18,700

ALBUQUERQUE
. ÔB. John Sharpe + Le D Sharpe $ 5,000
. Gđ. Anh Nguyễn Minh Cảnh CCSLSQN:
– Hanh Nguyen $ 2,000
– Quan Nguyen, Super 6 Tokyo $ 1,000
– Thu Nguyen, Saigon Beauty Salon $ 1,200
– Thai Nguyen, Economy Auto Sales $ 1,000
– Binh Nguyen $ 500
– Dao Nguyen $ 500
. ÔB. Lucas Nguyen (Kiem) $ 200
. ÔB. Thu Ta $ 200
. ÔB. Dam Cong Vinh $ 200
. ÔB. Vo Thi Lien Minh $ 200
. ÔB. Truong Phuc $ 200
. Cô Tran Truong Phuong Thao $ 200
. ÔB. Doan Trong Hieu $ 100
. ÔB. Lam Phuong $ 100
. Mr & Mrs. C Vigil $ 100
. ÔB. Tro Nguyen $ 100
. Mr & Mrs. Eglee $ 100
. Ô. Cao Van Dien $ 100
. ÔB. Binh Do $ 50
. ÔB. King T. Vuong $ 50
. ÔB. Su Hoang $ 50
. Ô. Mau Bui $ 50
. Ô. Nguyen Duc Luan $ 50
. Vô danh $ 60
. ÔB. Truyen Pham $ 40
. ÔB. Huyen Tran $ 30
. Vô danh $ 20
. Vô danh $ 20
. Một Phật tử $ 200
. Thầy Thành dòng Biển Đức ở Monastery of Christ in the desert (bán CD) $ 140
(Trừ chi phí bữa tiệc $ 1,200)
TỔNG CỘNG $ 12,560

NHỮNG NƠI KHÁC
. Cha Bùi Kim Phong CCSLSQN ở Atlanta, GA $ 500
. Cha Lê Quang Hiền CCSLSQN ở WA $ 1,500
. Cha Nguyễn Kim Sơn CCSLSQN ở Savannah, GA $ 500
. Anh Huỳnh Kim Long CCSLSQN ở Vancouver, WA $ 1,000
. Anh Nguyễn Thanh Liêm CCSLSQN ở Delaware, Ohio $ 500
. Anh Huỳnh Thanh Tân CCSLSQN ở Bellevue, WA $ 500
. Thầy Phó tế Trần Công Huấn CCSLSQN ở Bensalem, PA $ 500
. Anh Hồ Ngọc Anh CCSLSQN ở White Lake, MI $ 1,500
. Anh Nguyễn Đức Thanh CCSLSQN ở Canada $ 3,000
. Ô. Tư Nhơn ở Chicago $ 300
. Trương Ngọc Sương ở Orlando, FL $ 100
. Cộng đoàn giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Atlanta (sau thánh lễ) $ 5,140
TỔNG CỘNG $ 15,040

TỔNG KẾT $ 124,850

Trên đây là danh sách các ân nhân và tổng số tiền giáo phận Qui Nhơn đã nhận được để tái thiết và trùng tu cơ sở Làng Sông, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2015. Nếu có gì sai sót, xin vui lòng cho biết để điều chỉnh. Danh sách này sẽ được cập nhật vào mỗi cuối tháng. Giáo phận Qui Nhơn xin hết lòng cám ơn Quí Ân Nhân. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành và trả công bội hậu cho Quí Ân Nhân.
Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 31 tháng 8 năm 2015

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

Leave a Reply