THÔNG BÁO VỀ NỘI SAN 2017

 Kính gửi Quí Cha và Quí Anh Chị CCSLSQN / HN,

Như thông lệ, mỗi năm chúng ta sẽ tiếp tục tờ Nội San của Hội chúng ta vào dịp Lễ kính Thánh Giuse, quan thầy của Hội chúng ta vào ngày 19 tháng 3 hàng năm. Để tạo điều kiện dễ dàng cho Ban Báo Chí con xin có vài thông báo gửi đến Quí Cha và Quí Anh Chị như sau:

A- NỘI DUNG:
1-Thời gian gừi bài: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2016 đến ngày 10 tháng 2 năm             2017.
2-Xin đánh máy có dấu và gửi qua địa chỉ email: ccslsqnbch@gmail.com.
3-Vì Nội San có tính cách nội bộ và để đỡ tốn kém cho việc phát hành, nên                 những bài viết xin Quí Cha và Quí Anh Chị xoay quanh vấn đề làm sao             liên kết được tình cảm của các CCSLSQN với nhau, hoặc là những thông             tin từ các nhóm, từ các anh chị em, hoặc từ cá nhân đã nhận được những             tình cảm đặc biệt từ Hội của chúng ta. Nếu chúng ta thực hiện được như             thế thì tờ Nội San của chúng ta mới thực sự có ích cho Hội của chúng ta.
4-Quí Cha và Quí Anh Chị viết dưới hình thức nào cũng được. ( Thơ, nhật ký,             cười, ký sự, truyện…)
5-Xin Quí Cha và Quí Anh Chị gửi địa chỉ hiện tại của mình cho cácTrưởng                 Vùng nếu có sự thay đổi chổ ở khác với năm 2016.
6- CácTrưởng Vùng cần gửi danh sách Quí Cha và Quí Anh Chị có địa chỉ                 mới để Ban Biên Tập có thời gian cập nhật. Xin các Trưởng Vùng thông                 báo danh sách ai cần và không cần nhận Nội San để BCH Hội tiện thu                     xếp và cuối cùng là xin các Trưởng Vùng nhắc nhở Quí Anh Chị đóng                     góp tiền tem để Hội có thể tiếp tục công việc in ấn và phát hành Nội                     San dễ dàng hơn. Xin Cảm ơn Quí Anh Trưởng Vùng.

B-PHÁT HÀNH
1-Những năm trước chi phí cho  tờ Nội San của Hội chúng ta:
Cho việc in, ấn:                             $3,000.00
Gửi Nội San qua bưu điện:            $1,200.00
Tổng cộng                             $ 4,200.00
Năm nay quĩ của chúng ta có là      $ 4,071.60
Như vậy chúng ta chỉ thiếu:            $48.40 so với năm trước.
2-Nếu chúng ta có danh sách những người không cần nhận Nội San vì họ có         thể vào Internet đọc, như các Anh Chị vùng CALI thì chúng ta sẽ tiết kiệm             được một số tiền để chúng ta dùng vào những công việc khác.

C-QUẢNG CÁO:
1-Để cho mọi người có thể biết tin tức của nhau rõ hơn và cũng để tạo điều kiện         cho Quí Cha và Quí Anh Chị có điều kiện đóng góp cho tờ Nội San, chúng             con sẽ mở nhiều trang quảng cáo với giá biểu như sau:
– Nguyên 1 trang gía      $ 80.00
– 1/2 trang giá                $ 40.00
– 1/4 trang giá                $ 20.00
2-Có thể quảng cáo các công ăn việc làm của Quí Anh Chị, chúc mừng, chung         vui, chia buồn…
3-Xin gửi nội dung quảng cáo sớm hơn để Ban Biên Tập có thời gian lên khuông         cho đẹp.

D-GỬI TIỀN:
1-Xin Quí Cha gửi check hoặc money order cho anh thủ quĩ để tiện việc sổ sách.
    Joseph Nguyen
8631 Jennrich Ave, Westminster, CA 92683
Phone: (714) 600 9614
    2- Phần memo (ghi chú để nhớ) xin ghi rõ lý do gửi tiền để chúng con khỏi bỏ lộn trương mục.

Xin Cảm ơn Qui Cha và Quí Anh Chị đã bỏ thời gian để đọc. Xin Các Thánh ở trên Trời cầu nguyện cho Quí Cha vá Quí Anh Chị để Quí Cha vá Quí Anh Chị luôn được mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống.
Thân mến.
Thay mặt Hội CCSLSQN / HN
Simon Nguyễn Sương.