THƯ CÁM ƠN

THƯ CÁM ƠN
Xin chân thành cám ơn quý anh em xa gần hội CCSLS Qui Nhơn đã hảo tâm giúp cho tôi chiếc XE LĂN để làm phương tiện đi lại trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, đặc biệt là anh Hoàng Tý và anh Đặng Đình Trung.
Xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Giu-se bổn mạng Hội, ban muôn vàn hồng ân xuống quý cha Ignatio, quý anh em CCS xa gần của con,
Xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý anh em CCS đã thương cầu nguyện cho con và gia đình con vượt qua cơn khốn khó này.
Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria, tạ ơn thánh cả Giu-se, bổn mạng hội CCSLSQN đã luôn đồng hành với con và gia đình con trong bao tháng năm đầy khó khăn.
Xin cám ơn tất cả các vị ân nhân hảo tâm:

1) Anh Nguyễn Hửu An ở Sa đéc 5 triệu VNĐ
2) Bác Nguyễn Văn Chương nk/47 USA 100usd
3) Cha Ignatio Nguyễn Ngọc Tước USA 300usd
4) Anh Nguyễn Thanh Liêm USA 300usd
5) Anh Võ Tá Thảo nk66 1.000.000đ
6) Anh Bạch Thanh Xuân nk66 700.000đ
Một số anh em cùng lớp 66…
Đặc biệt anh Lê Hữu Quận, đã hy sinh thời giờ, công sức đưa xe mang đến nhà.

Một lần nữa con:

Xin cám ơn anh Chủ tịch Hội Hoàng Tý
Xin cám ơn anh đại diện Đặng Đình Trung
Xin cám ơn một số anh em CCSQN lớp 66 đã giúp công, giúp của phối hợp với hội CCSQN để mang đến tận nhà chiếc XE LĂN NGHĨA TÌNH mà những vị hảo tâm đã giúp đỡ.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người hảo tâm

Con & gia đình xin

THÀNH TÂM BÁI TẠ

(Xin Chúa trả công bội hậu cho Quý ân nhân)

Phê-rô Maria Huỳnh Xuân Thượng

P/S: Mời xem hình gưới đây:

xe l n tình ngh a   xe l n tình ngh a 4   xe l n tình ngh a 2   IMG_1

Leave a Reply