THƯ CHÚC MỪNG CỦA ĐC MATTHEW

Kính thăm anh Chương, anh Sang và anh Sương,
Xin chúc mừng anh Chương đã hoàn thành nhiệm vụ cách thật tuyệt vời. Xin chúc mừng anh Sương và anh Sang đã được anh em tín nhiệm và đã vui lòng nhận lãnh nhiệm vụ chủ tịch và phó chủ tịch CCSLSQN/HN trong tinh thần Ut sint Unum.
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên anh em nhờ lời chuyển cầu của thánh cả Giuse.
Mt Nguyễn Văn Khôi

Leave a Reply