THƯƠNG NHỚ MẸ

From. Phương Thư (phu nhân Phạm văn Phúc ccs 58)