Vĩnh biệt người anh em!

Tiễn đưa người em trong Hội CCSLSQN về với Chúa lần cuối cùng. Simon Hoàng Ngọc Việt là một người anh em thật dễ thương, sống trọn tình, trọn nghĩa với gia đình và bè bạn. Việt ít nói, nhưng làm nhiều, những công việc giúp đỡ những người nghèo, ít ai biết đến, anh làm việc thiện tay trái thì ngay cả tay phải cũng không biết, tôi quí trọng và khâm phục anh về Nhân Đức nầy. Anh em đến chia tay anh trong cơn dịch COVID-19 nên phải “ bịt mặt, giữ quảng cách 2 mét” và cũng không được bắt tay nhau để chia sẻ cho nhau những nỗi buồn trước cảnh người em Vĩnh viễn ra đi về với Chúa. Anh em chỉ nhìn nhau thôi, nhưng qua những ánh mắt, tôi vẫn nhận ra những giọt lệ của các anh em đương khóc thầm cho người em của mình.
Ừ thì thôi:
Em về nơi cõi Thiên đường ấy,
Bỏ lại bao người, dở cuộc vui.
Hội CCSLSQN
Suong Nguyen