Xin đốt tình con

Xin đốt tình con

Chúa ơi con đã chọn,
Con đường nhỏ con đi
Chênh vênh đồi dốc đổ
Vấp ngã lắm ê-chề’
Chúa luôn bên nâng đỡ
Nguy hiểm nào sá chị
Lăn lóc từng viên sỏi
Trái tim này con mang,
Đời vẫn còn hoang vắng
Như ngàn vạn cánh rừng
Xin tình con hiến trọn
Đẹp sang tựa sao trăng.
Chân con xin rong duổi
Khắp nẻo chúa kêu mời
Biến tim con thành củi
Đốt tình con Chúa ơi
Cháy sang nhiều ân sủng,
Hồng phúc khắp đất trờị

Nam Lộc-Thuỷ

Leave a Reply