CẢM TẠ

CẢM TẠ(Thâm Nguyễn nk65)
–+(0)+–Xin cảm tạ Bề Trên
Ly cà phê mỗi ngày
Mà không phải chạy vạy
Trong giòng đời vội vã!

Xin cảm ơn tất cả
Những phúc lành Người ban
Tuy là con chẳng đáng
Nhưng Người đâu có màng!

Những bụi gai trên đàng
Ngài thay vào nhung cỏ
Với những nụ hoa nhỏ
Ngài rải thảm con đi!

Nay chẳng dám xin gì
Một hồng ân nữa thôi
Quê hương giờ đang rối
Xin đoái tới… Người ơi!

***