CHỈ CÒN BIẾT TẠ ƠN

image.png

CHỈ CÒN BIẾT TẠ ƠN

(Thâm Nguyễn nk65)

     —–+(0)+—–

Chỉ còn tháng nữa là noel
Mà nhà chẳng thông cũng chẳng đèn
Thằng con cứ đeo theo mà hỏi
Bực mình, nhưng nghĩ lại… buồn thôi!

Chẳng đèn chẳng đóm nên nhà tối
Ngồi buồn nghĩ lại tội thằng con
Vội lái xe đi… mà lượm vội
Nhánh thông bên đàng… ai bỏ quên!

Có nhánh thông rồi nhưng chẳng đèn
Thằng con tiu nghỉu… buồn hả ba
Thôi thì đành tạm… mình thắp nến
Chúa cũng vui lòng chẳng chấp đâu!

Có nến có thông nhà đỡ tối
Nhìn con rạng rỡ lòng thấy vui
Cảm tạ ơn trên… thằng con vội
Ôm chầm lấy bố… cảm ơn ba!