CHÚA ƠI, XIN HÃY ĐẾN!

CHÚA ƠI, XIN HÃY ĐẾN! 

Bày tỏ sự tưởng niệm và lòng tôn kính đối với Đấng Đáng Kính Antonietta Meo – Nennolina – Một “em bé nêu gương thánh thiện” khi mới được 7 tuổi đầu (sinh ngày 15 tháng 12 năm 1930 – mất ngày 3 tháng 7 năm 1937)

“…Lạy Chúa là Cha ở trên trời

này đây

trái tim con

là đóa hoa không biết tỏa hương

nhưng xin Cha rỏ xuống

một giọt nhỏ tình thương.

Đáy tim con, giọt đọng

như thể giọt sương

long lanh trong suốt 

để trái tim lạnh buốt 

uống giọt ấm tình Cha

hóa cành hoa trắng muốt 

ngát hương. 

Và đây,

linh hồn con

là ngọn đèn leo lắt

nhưng xin Cha hãy giữ

và tiếp lửa vào bấc

cho ngọn đèn bùng lên tỏ rạng

cho hồn con hòa vào dòng ánh sáng 

dưới chân Cha yêu dấu vĩnh hằng.

Là trăng rằm hay đêm tối ba mươi

là bình minh hay chiều tà đỏ mọng

hãy đến trong tim con 

và giữ lấy hồn con!

Nỗi đau không là nước

thấm ướt linh hồn

ngập lụt mênh mông

trong cơn hồng thủy. 

Nỗi đau không là lửa

cháy cạn hồn con

đốt đến tận cùng

tình yêu con nhận lấy từ Ngài.

Nhưng nỗi đau là vải 

càng bền càng quý

và nỗi đau cứu rỗi

và nỗi đau phục sinh 

đồi Gôn-gô-tha còn tiếng gọi uy linh

từ trên thập giá.

Hãy cho con trái tim

hãy cho con linh hồn

hãy cho con tình yêu

hãy cho con sức mạnh

vác Thập giá cùng Ngài.

Chúa ơi, xin hãy đến…

Lệ Hằng

Đà Nẵng, 24/10/2019

GOD, PLEASE COME! 

In Memoriam And Honor Of Nennolina–Venerable Antonietta Meo

Dear God the Father 

here

hy heart

a flower without fragrance 

but Father, please drip down 

a drop of love.

Please stay in my heart 

like a morning dew 

for my cold heart 

drink Your warm wealthy love 

turn to a little white pure lily 

with sweet perfume. 

And here, 

my soul 

an unsteady lamp 

but Father, please hold 

and light up its wick 

with your eternal flame 

for the lamp of soul bright 

for it melt into your light 

under your feet the Highest, forever…

The full moon or the darkest night 

the fresh sunrise or the reddish sunset 

God, please come into my heart

save my soul 

the pain is not the water 

that wets my soul

that sinks my heart 

in a deluge.

The pain is not the fire

that burns my soul 

that exhausts my love 

I receive as a gift from you. 

The pain is fabric 

the stronger, the more valuable

and the pain is salvation 

and the pain is resurrection 

Golgotha with Holy calling from the Cross is still there. 

God, please 

give me heart

give me soul 

give me love 

give me strength 

to bear the Cross with you. 

Oh God, please come…

Lệ Hằng

Danang October 24, 2019