MERY CHRISTMAS

Chúc Mừng Giáng Sinh 2020.

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus.
        Giáng Sinh về, chúng con Hội CCSLSQN/HN xin  Chúa Hài Đồng, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban cho Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Anh Chị CCSLSQN/HN luôn được mạnh khỏe và an bình trong vòng  tay yêu thương của Ngài._____________________________________________

    Mùa Giáng Sinh năm nay, chúng ta cũng được hưởng thêm những Ân Lộc của Chúa qua Hội Thánh mở Năm Thánh Thánh Giuse.  Ngày 8/12/2020, nhân ngày mừng Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, Đức Giáo Hoàng Phanxico đã tuyên bố mở Năm Thánh Thánh Giuse để kỷ niệm 150 năm Giáo Hội chọn Thánh Giuse làm Quan Thầy Hội Thánh và thực hiện ngay chính ngày nầy, từ ngày 8/12/2020 đến ngày 12/12/2021

 (Bỏ trốn- Báo mộng- Làm hộ tịch- Hang đá- Trốn sang Ai Cập-Trở về Ít-ra-en.
                                  Chỉ làm nghề thợ mộc. làm sao Ngài có thể lo chu toàn cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria ?)Lý do mở Năm Thánh Thánh Giuse:Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết đại dịch coronavirus khiến ngài càng thêm mong muốn suy ngẫm về Thánh Giuse, vì rất nhiều người trong đại dịch đã âm thầm hy sinh để bảo vệ người khác, giống như Thánh Giuse đã âm thầm bảo vệ và chăm sóc Mẹ Maria và Chúa Giêsu.“Mỗi người chúng ta đều có thể khám phá rằng Thánh Giuse –  một người chẳng được để ý – vẫn hiện diện hằng ngày cách âm thầm kín đáo, để cầu thay nguyện giúp, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta khi gặp khó khăn,” Đức Giáo hoàng viết.
Đức Giáo hoàng cũng cho biết ngài muốn nhấn mạnh vai trò của Thánh Giuse trong tư cách là một người chaphục vụ gia đình bằng tình thương và khiêm nhường. Ngài nói thêm: “Thế giới của chúng ta ngày nay cần những người cha”.
Xin Quí Anh Chị vào các web site để tìm hiểu thêm về Năm Thánh và các điều kiện để hưởng Ơn Toàn Xá trong suốt một năm.Thân mến.Nguyễn Sương