MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ NGOẠI

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ NGOẠI

(Chút cảm nhận nhân ngày lễ hai Thánh Gioakim và Anna)

Hình như Chúa trên trời,

cũng muốn loài người ưu tiên “Quê Ngoại” !

Nên đã chọn cho Con Một Mình,

nhận “Dòng máu của Đức Trinh Nữ Maria”.

Vâng, Chúa Con nhập thể từ “bên Ngoại Anna”,

như câu chuyện “Truyền Tin” vẫn còn nhắc mãi !

Mỗi năm cứ đến ngày “hăm sáu tháng bảy”,

Dân Chúa lại một lần 

“một chuyến về Quê Ngoại hành hương”!

Gioakim, Anna, “Ông Bà Ngoại” thân thương,

Những “nốt nhạc trầm” trong trường ca Cứu Độ.

Chẳng phải vĩ nhân, 

chẳng khua động trời, chẳng lay bão tố…

mãi chọn âm thầm,

đứng chung hàng cùng “nhóm nhỏ của Gia-Vê”.

Chẳng phải đế vương, đài các xum xuê,

Nhưng giọt mồ hôi 

luôn thoang thoảng “mùi công chính”…

“Ông Bà Ngoại”, những cây lành “Trời Cao” đã định,

dâng tặng cho đời 

“một nụ hồng tuyệt đối trinh nguyên”.

Nhân loại biết ơn “Hai Ngài” mãi mãi, triền miên,

Vì từ “Họ Ngoại”,

Có Đức Maria, Có Ngôi Lời Nhập thể !

“Ông Bà Ngoại” ơi,

Xin thương đến đoàn cháu con dưới thế,

“Biển trần gian” ngập bão vũ cuồng phong.

Biết bao gia đình “nội ngoại tan hoang”,

“Cội công chính, rễ cương thường” lung lay tận gốc !

Như một nén hương trước “từ đường gia tộc”,

Một chuyến “hành hương về Quê Ngoại” dấu yêu.

Xin “Ông Bà Ngoại” cầu thay nguyện giúp thật nhiều,

Để cháu con 

dưới trên thuận hòa, yêu thương hiệp nhất !

Sơn Ca Linh (26.7.2019)

Leave a Reply