MÙA XUÂN ĐẾN

MÙA XUÂN ĐẾN

The Nguyen

 Xuân đến xuân an vui,

Xuân về đem vui cười,

Trên môi hồng tươi thắm, 

Cho bao người muôn nơi.2. Xuân đến đem nguồn vui,

Sau những tháng u buồn,

Vì cơn bệnh đại dịch,

Cười lên cho vui đời.3. Xuân mang về muôn hương,

Xuân về khắp phố phường,

Mùi hương bay lan tỏa 

Cho người biết yêu thương.4. Xuân về nhớ quê xưa, 

Trong lòng người muôn phương,

Nhớ ông bà tiên tổ,

Nay an giấc ngàn thu!