Ngày lễ Mẹ

NGÀY LỄ MẸ(Thâm Nguyễn nk65)
—–+(0)+——
Chẳng có gì làm quà cho mẹ
Chỉ cành hồng mới bẻ trước sân
Xin mẹ nhận cho lòng con trẻ
Nguyện ơn trời cho mẹ khỏe an!

Bên nhà Mẹ vẫn chờ con trẻ
Đã lâu rồi để mẹ quạnh hiu
Chiều hôm qua thằng con hỏi khẽ
Mai lễ rồi, quà nội… có chưa?

Chưa trả lời, thằng con lại hỏi
Sao không về thăm nội hả ba
Hay là mai ba con về nội
Chắc nội mừng… thương nội quá ba!

Nhìn hình bà giờ đây cũng đã
Lưng còng rồi… đừng hỏi nữa con
Nghe con hỏi những lời về nội
Biết trả lời sao hỡi…trời ơi!

***  

Leave a Reply