TIẾNG…THỞ DÀI

TIẾNG…THỞ DÀI(Thâm Nguyễn nk65)——–+(0)+———
Đêm nay ngồi một mình
Nhìn trời cao bao la
Quay lại nhìn hang đá
Xót xa… tiếng thở dài!

Năm xưa bên hang đá
Con Chúa Trời sinh ra
Trời đêm đông lạnh giá
Ấm hơi thở chiên lừa!

Đêm nay chẳng chiên lừa
Mình con bên hang đá
Với tâm hồn lạnh giá
Sao ấm Con Chúa Trời!

Đêm nay Người đã tới
Chẳng phải vì chiên lừa
Nhưng là Người đã tới
Cho loài người chúng con!

Thân phận hèn mọn con
Cúi xin Người thương đoái
Dục lòng con thống hối
Khỏi bao… tiếng thở dài!

***  

TIẾNG…THỞ DÀI(Thâm Nguyễn nk65)——–+(0)+———
Đêm nay ngồi một mình
Nhìn trời cao bao la
Quay lại nhìn hang đá
Xót xa… tiếng thở dài!

Năm xưa bên hang đá
Con Chúa Trời sinh ra
Trời đêm đông lạnh giá
Ấm hơi thở chiên lừa!

Đêm nay chẳng chiên lừa
Mình con bên hang đá
Với tâm hồn lạnh giá
Sao ấm Con Chúa Trời!

Đêm nay Người đã tới
Chẳng phải vì chiên lừa
Nhưng là Người đã tới
Cho loài người chúng con!

Thân phận hèn mọn con
Cúi xin Người thương đoái
Dục lòng con thống hối
Khỏi bao… tiếng thở dài!

***