EMMANUEL

EMMANUEL

—+———-+—

PhotoCollage_-1223030841-1_0Giáng sinh về cho tớ chúc nha

Hồng ân cứu độ… khắp mọi nhà

An bình, hạnh phúc… cho người thế

Con Chúa ra đời… giữa chúng ta!

 

Belem, máng cỏ Người sinh ra

Cứu Chúa muôn loài ở cùng ta

Chẳng phải lầu cao, cung điện lớn

Hang đá, chiên lừa… lạnh buốt da!

..

Vinh danh Thiên Chúa… ở cùng ta

An bình dưới thế… khắp mọi nhà

Người người vui với… niềm tin mới

Chúc Giáng Sinh về… an vui nha!

 

*** (Thâm Nguyễn)

 

Leave a Reply