ÁNH SAO XƯA

ÁNH SAO XƯA
(Thâm Nguyễn nk65)
—————
Ba Vua đi tìm Chúa
Tôi cũng đi tìm Chúa
Cuối cùng Ba Vua gặp
Nhờ một ánh sao xưa!
Còn tôi ánh sao nào
Soi tôi như năm xưa
Hay ỷ mình có đạo
Cho mình chẳng cần sao
Cứ tưởng mình… làm cao
Ra đường chẳng cần nón
Đến hồi mưa thì chạy
Lạy Chúa… cứu con này!
Lạy Chúa, tâm tình này
Con là kẻ có tội
Rày con xin thống hối
Con tội lỗi lắm thay.
Lòng con quyết từ nay
Dõi theo con đường sáng
Lời Chúa xưa chỉ dạy
Ba Vua… theo đường ngay!

Leave a Reply