BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT

BÁNH CHƯNG BÁNH TÉT
CÁI TÉT CÁI CHƯNG

(Thâm Nguyễn nk65)
———0—–+(0)+—-0——–
Lát chưng chiên mỏng le mỏng lét
Chiều cuối tuần chẳng tét chỉ chưng
Mắt rưng rưng nhớ về quê mẹ
Tết năm nào cũng tét cũng chưng!

Tết năm nào cũng chưng cũng tét
Con cái mừng đợi mẹ tét chưng
Nhưng mẹ bảo để chưng chẳng tét
Tét hết rồi lấy cái gì chưng…!

Giờ mới biết mẹ sao chẳng tét
Tại nhà nghèo chẳng tét chỉ chưng
Có một chưng mà đem ra tét
Thì lấy gì mà tét với chưng!

***

Leave a Reply