BIÊN BẢN BÀN GIAO

  NGUYỆN CHO NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN

BIÊN BẢN BÀN GIAO BAN CHẤP HÀNH HỘI CCS-LSQN – HẢI NGOẠI      

NK 2016-2020 .

hopmat2016.3Hôm nay , lúc 13:15 ngày 20 tháng 03 năm 2016 , trong phòng họp của tu viện St. Patrick – đường Bolsa Tp Westminter – Orange county , trước sự hiện diện của cha tân linh hướng hội ccs – nam Cali và trên 40 anh em ccs và gia đình . Được sự ủy nhiệm của anh Huỳnh kim Chương – chủ tịch hội -nk 2012-2016 , anh Nguyễn Đình Sang phó chủ tich và cũng là phó chủ tịch cho nhiệm kỳ 2016-2020 , đã  mở phong thư anh chủ tịch gởi , nội dung như sau ;

1/ Thư ủy nhiệm gởi cho anh Nguyễn Xuân Sương , tân chủ tịch hội nk 2016-2020 . trong thư anh nêu lý do vì xa xôi cách trở và hoàn cảnh gia đình , nên cả cựu và tân chủ tịch không thực hiện bàn giao trực tiếp được theo dự định như đã bàn ở Houston vào ngày 3/4/2016 . Nay ủy nhiệm cho anh Nguyễn Đình Sang .

2/ Bàn giao các hồ sơ và tài chánh :

– Bản nội quy của hội .

– Danh sách anh em CCS _HN .

– Tiền tồn quỹ cùa hội tính đến ngày bàn giao 20/03/2016 là :1,631.60 USD ( Check số 1091 -pay to the order of : nguyen xuan suong ).

Sau khi anh Nguyễn Đình Sang bàn giao , thay mặt cho tân ban chấp hành , anh Nguyễn Xuân Sương đã nhận và công bố   toàn bộ nội dung bàn giao trước sự chứng kiến của cha linh hướng và toàn thể anh em hiện diện .

và phiên họp bàn giao được kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng của anh em và lời chúc lành của cha linh hướng lúc 13:30 cùng ngày ..

 

Làm tại tu viện St. Patrick lúc 13:30 ngày 20 tháng 03 năm 2016

 

Thư ký -Jac Võ Thành Công .

Chủ Tịch: Simon Nguyễn Xuân Sương

 

 

 

 

Leave a Reply