Bụi Gai nào Bóp nghẹt Lời Chúa

Bụi Gai nào
Bóp nghẹt Lời Chúa

Khổng Nhuận

Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (Mt 13 : 7)
Chúng tôi thường hiểu những bụi gai sau đây đã từng làm chết ngẹt Lời Chúa:
Bụi gai âu lo chuyện đời,
Bụi gai đam mê của cải.
Bụi gai quá bận rộn đến nỗi không có giờ cầu nguyện
Bụi gai buồn chán
Bụi gai đam mê
Bụi gai ganh tị, tham lam, ích kỷ
Và những bụi gai khác làm cho tôi không còn hồn vía…
để cầu nguyện, đọc Lời Chúa, để lo các việc đạo đức…
Trong Kinh Thánh, có một ít dụ ngôn diễn tả những bụi gai này:
Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Chủ ta còn lâu mới về (Lc 12:45)
Người thanh niên giàu có (Mc 10,17-27).
Những người được nhà vua kia mời dự tiệc cưới đã từ chối vì tư lợi (Mt 22,1-14).
Thực ra những bụi gai này chỉ là nhân tố phụ thuộc cùng lắm cũng chỉ khiến tôi lười biếng đọc Lời Chúa mà thôi…
Nhân tố chính đã khiến cho Lời Chúa không thể sinh hoa trái chính là:
Chúa cao sang thánh thiện – Tôi phàm hèn tội lỗi.
Tại sao vậy?
Mục đích cuối cùng để đọc Kinh Thánh là gì?
Câu trả lời thường là: để sống Lời Chúa – áp dụng Lời Chúa vào cuộc đời mình
Tốt lắm. nhưng lúc nào mới áp dụng??
Có người đã soạn một số câu Kinh Thánh để áp dụng vào những trường hợp cụ thể: buồn chán, lo âu, nguy hiểm, bệnh tật, thất vọng…..
Thực ra đó chỉ là vài viên thuộc giảm đau…không trị hết bệnh.
Vậy, Mục đích cuối cùng để đọc Kinh Thánh là gì?
Mục đích cuối cùng để đọc Kinh Thánh chính là: sống kết hiệp nên một với Ngài.
Chắc chắn không thể sống kết hiệp nên một với Ngài khi đọc Lời Chúa mà lại mang trong mình tư tưởng :
Tôi chỉ có duy nhất một nhân tính băng hoại yếu đuối và đầy tội lỗi…
Chính tư tưởng này biến thành một bụi gai dày đặc tối tăm khiến cho Lời Chúa không thể sinh hoa kết trái được.

Leave a Reply