CANADA ĐÓN LM VÕ TÁ ĐỂ

Tu trai sang: Phung khac Thao, Le nguyen Vu, Nguyen Thinh, Lm. Vo ta De, Doan quang Uy, Nguyen van Phien. Hinh chup o backyard nha Uy(Toronto)

Leave a Reply