CCSLSQN 1967 TẠI HOA KỲ ĐÓN ĐC MATTHEU.

Anh Em CCSQN Lớp 1967 và Đức Cha Matthêu (final)

From: Trần công Huấn

Leave a Reply