Cha Lê Quang Hiền thăm Nam Cali

Kinh gởi Quí Cha và Quí Anh Chị vài hình ảnh sinh hoạt của CCSLSQN/HN tại Nam Cali,

Rev Hien & nam caliNgày 21 tháng 8 năm 2016, cha Lê Quang Hiền từ spoken, Bắc Cali về Nam Cali thăm anh em kết hợp với việc chữa trị vai của cha đương bị đau. Có lẻ : Trên đôi vai cha ( gánh)  đôi vần nhật nguyệt…
Anh em Nam Cali tụ tập nhau tại nhà anh Chủ tịch Nam Cali Việt cùng với cha tam sự nhiều chuyện đời, chuyện đạo…
Với tài hùng biện và kiến thức uyên bác của cha làm anh em say mê thưởng thức..
Cha có mời tất cả anh em nếu có dịp lên “cao xá” ( không phai “tệ xá” của cha để hưởng cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt trần vùng cha đương về hưu.
Cảm ơn tình cảm anh em của cha. Xin chúc cha mau lành bệnh và xin Chúa gìn giữ cha trong Ơn Thánh của Ngài.
Nguyễn Sương ghi.

Leave a Reply