Chuyện một thằng cu taru.

Chuyện một thằng cu ta ru

…Ngày xưa em đã thử đi tu,

Số kiếp thằng cu số bú dù

Mấy năm Chủng Viện ăn cơm Chúa,

Chưa được việc chi đã bị vù,…

…“Đi tu không được về thế gian,

Học hành chăm chỉ chớ hoang đàng,

Cà phê,thuốc lá chớ tành tập,

Thi cử đàng hoàng chớ bỏ ngang”

Lời cha mẹ dặn có nghe đâu,

Nghe lời bè bạn mới khổ đau,

Nhào vô đơn vị “không biết chết”,

Mười bốn năm tù cũng qua mau…

…Tù về rồi cũng phải kiếm ăn,

Thợ mộc,phụ hồ cũng lăng xăng,

Tìm đường vượt biển năm ba bận,

Tù đi tù lại cũng mấy lần.

Vượt hoài không thoát phải cưới xin,

Có vợ,gia đình,có đức tin,

Chịu thương chịu khò cày hôm sớm,

Kiếm tiền mua gạo,hết cả pin.

Đột nhiên có lệnh của chú Sam,

Em nào tù tội quá ba năm,

Làm ơn trình diên sở ngoại vụ,

Chờ ngày quy Mã,thấy mà ham.

Năm năm chờ đợi mới tới phiên,

Nhiều khi an ủi nổi ưu phiền:

“Ngày xưa quy Mã con ông lớn,

Bằng cấp đầy mình,học như điên”.

…Quy Mã đi làm hơn chục niên,

Sắm xế,mua nhà,cày như điên

Soi gương thấy tóc bạc gần hết,

Tội nghiệp thắng cu,vẩn thiếu tiền.

…Ngày xưa ai đó nói:”thằng ngu”

Đi tu không thích thích đi tù

Ngày nay nó cũng không khá mấy,

Hưu rồi,thơ thẩn,chuyện lu bu…

ACL.(Ánh Cuội Lùn)

Gởi bạn mấy dòng đọc chơi cho vui)

Leave a Reply