Địa đàng là đây

ĐỊA ĐÀNG
LÀ ĐÂY
—-+(0)+—-
Bình minh nắng dọi sau vườn
Cỏ cây hoa lá như dường vui hơn
Đêm qua mưa đổ gió hờn
Mà giờ đã lặng… nắng vờn cỏ cây!
Địa đàng xưa chắc là đây
Tiếc là chẳng có cái cây… táo già
Để xem cái mụ Evà
Làm sao dụ được lão già bạc râu!

Leave a Reply